Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Försörjningskedjor och samhällsansvar (Supply Chains and Social Responsibility) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen tar ett strategiskt perspektiv på samhällsansvar. Genom att introducera kärnbegreppen inom samhällsansvar diskuteras dess relevans för globala leveranskedjor. Syftet med denna kurs är att ge kunskap om företagsansvar för olika intressenter i ett supply chain management sammanhang. Kursen fokuserar främst på organisationers och leverantörskedjors samhällsansvar och innehåller följande moment:

- Introduktion till samhällsansvar och dess drivkrafter
- Samhällsansvar och intressenter i försörjningskedjor
- Socialt ansvarsfulla metoder i försörjningskedjor
- Samhällsansvar och hållbart värdeskapande i försörjningskedjor
- Implementera och kommunicera strategier för samhällsansvar i försörjningskedjor

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Grunderna i hållbar Supply Chain Management 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TSCK12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-03-17 13:38:57