Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

IT i försörjningskedjor (IT in Supply Chains) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger kunskap och färdigheter för att tillämpa ett sammanhållet helhetsperspektiv på IT och försörjningskedjor. Det sker genom modellering för att fånga, beskriva och strukturera olika dimensioner av en verksamhet utifrån ett perspektiv av försörjningskedjor, verksamhetsmål, teknik och människor.
Fokusområden inom kursen för att uppnå ovanstående är enligt punkterna nedan. Punkterna nedan representerar olika fokalområden som enskilt och integrerat med varandra kommer att utgöra teman som kommer att behandlas och tillämpas i kursen.

- Användning och anpassning av informationssystem
- Verksamhetsarkitektur
- Verksamhetsmodellering
- Processer
- Digitalisering och digital transformation
- Anpassning och användning av ett på marknaden aktuellt affärssystem

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå på 60 hp, inom industriell organisation och ekonomi

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TSCN11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-06-17 14:08:49