Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samhällsplanering: Det offentliga rummet (Urban Space) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger studenterna kunskaper i planering och gestaltning av det offentliga rummet utifrån tekniska och kvalitativa aspekter, med hänsyn till gällande normer och lagstiftning, syftande till ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

Kursen innehåller följande moment:
-Grundläggande vetenskapliga teorier och begrepp inom urbanteori
-Aktörer, perspektiv och faktorer som påverkar utformningen av det offentliga rummet
-Hållbarhetsfrågor som påverkar utformning och gestaltning
-Samhällsbyggande i ett historiskt perspektiv
-Analysmetoder som underlag för urban utformning och gestaltning
-Skiss- och presentationsmetodik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive BIM 2 Analys och simulering - Utformning, 6 hp samt Arkitekturhistoria, 3 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TSDN18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-09-18 14:32:39