Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Tillverkningsmetoder och FEM-analys 15 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande förståelse för konstruktionstekniska begrepp och principer inom FEM-analys, träning i att använda matematiska modeller i praktisk
problemlösning. Dessutom ger kursen grundläggande kunskaper om olika tillverkningsmetoder och färdigheter i konstruktionsmetodik och CAD. Kursen ger också kunskaper om hur de produkter som utvecklas påverkar miljön och hur man kan arbeta för att göra bättre konstruktionsval ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kursen innehåller följande moment:
- Översikt av tillverkningsmetoder att forma, bearbeta och foga material till en färdig produkt
- Grundläggande samspel mellan tillverkning, materialegenskaper och produktkrav
- Prototyptillverkning
- Design for Manufacturing (DFM)
- Rapportskrivning och muntlig presentation
- Grunderna i finita elementmetoden (FEM)
- Praktiska riktlinjer för FE-användare
- Datorövningar i FEM-simuleringar
- Fotorendering
- Komponentanalys med hjälp av 3D-verktyg
- Miljöaspekter i produktutveckling (LCA)
- Produktutvecklingsprocessen
- Metodik vid avancerad 3D-modellering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Engelska A, Matematik B samt samt genomgången kurs i Hållfasthetslära och Konstruktionsmaterial 15 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TTFK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-19 08:04:25