Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Transport och lager (Transportation and Warehousing) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper och förmågor inom transport- och lagerlogistik. Fokus i kursen ligger på metoder för planering och styrning av lager- och transportverksamhet.

Kursen innehåller följande moment:
- Lager och förrådsverksamhet
- Materialhantering
- Transportmedel
- Transportplanering
- Ruttplanering
- Terminalhantering
- Tredjepartslogistik
- Förpackningslogistik
- Ekologisk hållbarhet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp inklusive Introduktion till logistik och materialhantering, 9 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TTLN18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-10-03 13:59:03