Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Transport och lager (Transportation and Warehousing) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper och förmågor inom transport- och lagerlogistik. Fokus i kursen ligger på metoder för planering och styrning av lager- och transportverksamhet.

Kursen innehåller följande moment:
- Lager och förrådsverksamhet
- Materialhantering
- Transportmedel
- Transportplanering
- Ruttplanering
- Terminalhantering
- Tredjepartslogistik
- Förpackningslogistik
- Ekologisk hållbarhet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp inklusive Introduktion till logistik och materialhantering, 9 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TTLN18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan