Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Tillverkningsteknik (Manufacturing Technology) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen tar upp tillverkningsmetoder för produktframställning och produktion av verkstadstekniska produkter såväl som prototyper i små serier och serieproduktion.
Kursen innehåller följande moment:
-Översikt av tillverkningsmetoder inom: Formbunden tillverkning (bland annat gjutning, smide, extrudering), Plastisk bearbetning, Skärande bearbetning, Fogning, Pulvermetallurgi
-Ytbehandling, ytjämnhet, nötning och ytbeläggning
-Grundläggande samspel mellan tillverkning, materialegenskaper, produktkrav och kostnadseffektivitet
-Översikt över tekniska materials klassificering och egenskaper
-Metod och materialval baserat på egenskaper och processkapacitet ur ett affärsmässigt perspektiv och ett hållbarhetsperspektiv
-Prototyptillverkning och Additive manufacturing
-Vetenskapliga artiklar inom området och kritisk granskning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Konstruktionsmaterial, 7.5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TTVK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-03-13 09:40:04