Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utredningsmetodik 3 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:
- repetition av centrala begrepp inom vetenskapligt arbetssätt
- problematiseringsfasen i ett akademiskt arbete, det vill säga hur man kommer fram till mål och forskningsfrågor
- metod och teorival i ett akademiskt arbete
- utkast till planeringsrapport

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TUKK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-10-15 13:33:25