Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsstrategi 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger kunskaper och förmågor inom styrning, utformning, planering och utveckling av industriell verksamhet (verksamhetsledning) med fokus på styrning (verksamhetsstrategi).

Kursen innehåller följande områden:
- Verksamhetsledning
- Verksamhetsstrategi – innehåll
- Verksamhetsprestanda
- Alternativ till verksamhetsstrategi
- Delstrategier för verksamhetstrategi
- Verksamhetstrategi – process

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TVHG10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-12-17 13:45:00