Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Visuell kommunikation (Visual Communication) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att ge studenten en förståelse för teorier och begrepp inom visuell kommunikation som kan förbättra de färdigheter som lärts ut i tidigare grundkurser inom grafisk design och webb- och användargränssnittsdesign.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande kommunikationsteorer
- Visuell semiotik
- Design literacy
- Stilisering
- Informationsdesign / datavisualisering
- Visuellt berättande och visuella narrativ
- Designprocessen
- Visuell kommunikation och digital teknologi
- Upphovs- och immaterialrätt
- Fördjupade studier av samtida och historisk bildkonst och design
- Fördjupade labbpass i programvara för produktion av digital design

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Grundläggande grafisk design, 7,5 hp och Webb- och gränssnittsdesign, 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TVKK12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-03-17 13:47:38