Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Väg- och trafikteknik 6 hp

Kursinnehåll

Under kursens gång behandlas i huvudsak planering, projektering och utformning av vägar, gator och broar. Även trafikperspektivet behandlas.

Kursen innehåller följande moment:
-Geometrisk och konstruktiv utformning av vägar, gator och broar
-Planering och projektering av vägar, gator och broar utifrån vägtekniska och trafiktekniska och ekonomiska utgångspunkter.
-Väg-, gatu- och brobyggnadsarbeten
-Drift och underhåll av vägar, gator och broar
-Trafikens effekter med avseende på framkomlighet, säkerhet och miljö och vilka variabler och förhållanden som påverkar detta
-Spårbundna kommunikationer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive BIM 2 Analys och dimensionering - Väg och vatten, 6 hp, Geoteknik, 6 hp samt Material och teknik för anläggning, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TVTN12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-24 14:14:36