Program

Fler sökalternativ
Dina val:
Termin: 2019ht
Nivå: GRUN,GYMN,ADVN
Antagning: Öppen

Grundnivå

3D-teknik

120 hp | Grundnivå

Arbetsterapeutprogrammet

180 hp | Grundnivå

Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi

180 hp | Grundnivå

Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin

180 hp | Grundnivå

Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur

180 hp | Grundnivå

Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik

180 hp | Grundnivå

Civilekonomprogrammet

240 hp | Grund- och Avancerad nivå

Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar

180 hp | Grundnivå

Datateknik: Inbyggda system

180 hp | Grundnivå

Förskollärarprogrammet

210 hp | Grundnivå

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 hp | Grund- och Avancerad nivå

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

180 hp | Grundnivå

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

240 hp | Grund- och Avancerad nivå

Human Resources med inriktning mot företagsekonomi

180 hp | Grundnivå

Human Resources med inriktning mot psykologi

180 hp | Grundnivå

IT-infrastruktur och nätverksdesign

180 hp | Grundnivå

Industriell Produktframtagning (Civilingenjör)

300 hp | Grund- och Avancerad nivå

Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning

180 hp | Grundnivå

Internationellt arbete - inriktning Globala studier

180 hp | Grundnivå

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 - 9, ett ämne

90 hp | Grundnivå

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 - 9, tre ämnen

90 hp | Grund- och Avancerad nivå

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 - 9, två ämnen

90 hp | Grund- och Avancerad nivå

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ett ämne

90 hp | Grundnivå

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, två ämnen

90 hp | Grund- och Avancerad nivå

Ljusdesign

180 hp | Grundnivå

Maskinteknik: Industriell ekonomi och produktionsledning

180 hp | Grundnivå

Maskinteknik: Produktutveckling och design

180 hp | Grundnivå

Produktutveckling med möbeldesign

120 hp | Grundnivå

Röntgensjuksköterskeprogrammet

180 hp | Grundnivå

Socionomprogrammet

210 hp | Grundnivå

Tandhygienistprogrammet

180 hp | Grundnivå

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 - 9 (Hi)

240 hp | Grund- och Avancerad nivå

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 - 9 (Re)

240 hp | Grund- och Avancerad nivå

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 - 9 (Sh)

240 hp | Grund- och Avancerad nivå

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Eng)

300 hp | Grund- och Avancerad nivå

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Hi)

300 hp | Grund- och Avancerad nivå

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Re)

300 hp | Grund- och Avancerad nivå

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Sh)

300 hp | Grund- och Avancerad nivå

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Sv)

300 hp | Grund- och Avancerad nivå

Avancerad nivå

Magisterprogram i arbetsterapi

60 hp | Avancerad nivå

Magisterprogram i gerontologi

60 hp | Avancerad nivå

Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

120 hp | Avancerad nivå

Masterprogram i gerontologi

120 hp | Avancerad nivå

Gymnasienivå

Tekniskt basår

60 fup | Gymnasienivå

Tekniskt basår, distans

60 fup | Gymnasienivå