Dina val:
Termin: 2024ht
Språk: Svenska
Antagning: Öppen

Grundnivå

3D-teknik

120 hp | Grundnivå

Arbetsterapeutprogrammet

180 hp | Grundnivå

Civilingenjör i Datateknik

300 hp | Grund- och Avancerad nivå

Civilingenjör i Industriell Produktframtagning

300 hp | Grund- och Avancerad nivå

Datateknik: Inbyggda system

180 hp | Grundnivå

Förskollärarprogrammet

210 hp | Grundnivå

Kandidatprogram i Globala Studier

180 hp | Grundnivå

Ljusdesign och belysningsteknik

180 hp | Grundnivå

Pathway Semester English

30 hp | Grundnivå

Prosthetics and Orthotics, BSc

180 hp | Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet

180 hp | Grundnivå

Avancerad nivå

AI Engineering (master)

120 hp | Avancerad nivå

Cybersäkerhet (magister)

60 hp | Avancerad nivå

Interventions in Childhood (One Year)

60 hp | Avancerad nivå

Magisterprogram i arbetsterapi

60 hp | Avancerad nivå

Magisterprogram i gerontologi

60 hp | Avancerad nivå

Magisterprogram i oral hälsovetenskap

60 hp | Avancerad nivå

Magisterprogram i radiografi

60 hp | Avancerad nivå

Master in Digital Business (Two Years)

120 hp | Avancerad nivå

Materials and Manufacturing (master)

120 hp | Avancerad nivå

Product Design (master)

120 hp | Avancerad nivå

Sustainable Communication (One Year)

60 hp | Avancerad nivå

Sustainable Communication (Two Years)

120 hp | Avancerad nivå

Gymnasienivå

Tekniskt basår

60 fup | Gymnasienivå

Tekniskt basår, distans

60 fup | Gymnasienivå

Yrkeshögskoleutbildning

Automationsingenjör - mjukvara

400 yhp | Yrkeshögskoleutbildning

Automationsingenjör - robot

400 yhp | Yrkeshögskoleutbildning

Elektroniktekniker

400 yhp | Yrkeshögskoleutbildning

Elkraftingenjör

400 yhp | Yrkeshögskoleutbildning

Elprojektör

300 yhp | Yrkeshögskoleutbildning

Fastighetsingenjör

400 yhp | Yrkeshögskoleutbildning

Platschef - Bygg och anläggning, distans

195 yhp | Yrkeshögskoleutbildning

Produktionsteknik - Trä, möbel och inredning

300 yhp | Yrkeshögskoleutbildning

Produktionsutveckling

300 yhp | Yrkeshögskoleutbildning

Servicetekniker i fält - mobila arbetsmaskiner

400 yhp | Yrkeshögskoleutbildning

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

200 yhp | Yrkeshögskoleutbildning

Svetsspecialist IWS och Svetskontrollant

225 yhp | Yrkeshögskoleutbildning

VA - projektör

300 yhp | Yrkeshögskoleutbildning

Värdeskapande logistik

400 yhp | Yrkeshögskoleutbildning