Dina val:
Termin: 2024ht,2025vt
Språk: Svenska
Ämneskategorier: Data, IT, informatik

Grundnivå

Civilingenjör i Datateknik

300 hp | Grund- och Avancerad nivå

Datateknik: Inbyggda system

180 hp | Grundnivå

Grafisk design och webbutveckling

180 hp | Grundnivå

Avancerad nivå

AI Engineering (master)

120 hp | Avancerad nivå

Cybersäkerhet (magister)

60 hp | Avancerad nivå

Gymnasienivå

Teknisk bastermin: Inbyggda system

30 fup | Gymnasienivå

Yrkeshögskoleutbildning

Javautvecklare

400 yhp | Yrkeshögskoleutbildning

Webbutvecklare .NET

400 yhp | Yrkeshögskoleutbildning