Dina val:
Termin: 2023vt,2023st,2023ht
Språk: Svenska
Ämneskategorier: Ekonomi, marknadsföring, ledarskap

Grundnivå

Civilekonomprogrammet

240 hp | Grund- och Avancerad nivå

Avancerad nivå

Applied Economics and Data Analysis

120 hp | Avancerad nivå

Digital Business (Two Years)

120 hp | Avancerad nivå

Engineering Management (One Year)

60 hp | Avancerad nivå

Global Management (Two Years)

120 hp | Avancerad nivå

International Financial Analysis

60 hp | Avancerad nivå

International Marketing (One Year)

60 hp | Avancerad nivå

Strategic Entrepreneurship (Two Years)

120 hp | Avancerad nivå

Gymnasienivå