Dina val:
Termin: 2024ht,2025vt
Språk: Svenska
Ämneskategorier: Ekonomi, marknadsföring, ledarskap

Grundnivå

Bachelor in Marketing Management

180 hp | Grundnivå

Civilekonomprogrammet

240 hp | Grund- och Avancerad nivå

Avancerad nivå

Master in Digital Business (Two Years)

120 hp | Avancerad nivå

Master in Global Management (Two Years)

120 hp | Avancerad nivå

Gymnasienivå