Dina val:
Termin: 2024ht,2025vt
Språk: Svenska
Ämneskategorier: Material, konstruktion och tillverkning

Grundnivå

3D-teknik

120 hp | Grundnivå

Civilingenjör i Industriell Produktframtagning

300 hp | Grund- och Avancerad nivå

Avancerad nivå

Materials and Manufacturing (master)

120 hp | Avancerad nivå

Product Design (master)

120 hp | Avancerad nivå

Gymnasienivå