Dina val:
Termin: 2023vt,2023st,2023ht
Språk: Svenska
Ämneskategorier: Material, konstruktion och tillverkning

Grundnivå

3D-teknik

120 hp | Grundnivå

Civilingenjör i Industriell Produktframtagning

300 hp | Grund- och Avancerad nivå

Avancerad nivå

Materials and Manufacturing (master)

120 hp | Avancerad nivå

Product Design (master)

120 hp | Avancerad nivå

Gymnasienivå

Yrkeshögskoleutbildning

Ortopedtekniker

400 yhp | Yrkeshögskoleutbildning

Produktionsledning industriell träbyggnation

200 yhp | Yrkeshögskoleutbildning

Produktionsteknik - Trä, möbler och inredning

300 yhp | Yrkeshögskoleutbildning

Verktygsteknik

400 yhp | Yrkeshögskoleutbildning