Dina val:
Termin: 2024ht,2025vt
Språk: Svenska
Ämneskategorier: Produktutveckling, design

Grundnivå

Civilingenjör i Industriell Produktframtagning

300 hp | Grund- och Avancerad nivå

Grafisk design och webbutveckling

180 hp | Grundnivå

Ljusdesign och belysningsteknik

180 hp | Grundnivå

Avancerad nivå

AI Engineering (master)

120 hp | Avancerad nivå

Materials and Manufacturing (master)

120 hp | Avancerad nivå

Product Design (master)

120 hp | Avancerad nivå

Gymnasienivå

Det gick inte att hitta några program med sökkriterierna.