Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Ortsoberoende
Examen: Filosofie masterexamen med huvudområdet pedagogik inriktning lärande och digitalisering, 120 hp
Till ansökan

Överblick

Är du intresserad av digitalisering, förändringsprocesser i samhället, hållbart lärande och kommunikation? Vill du ligga i frontlinjen när dagens och framtida utbildning förändras och formas? Detta program baseras på spetsforskning kring digitalisering i utbildning. Du kommer att få tillämpa forskning i olika utbildningssammanhang där ditt analytiska fokus kommer att ligga på hållbar och etiskt försvarbar design för lärande nära kopplat till samhället. Programmet befinner sig i brytpunkten mellan media, kommunikation och språk, samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv samt naturvetenskap, teknologi, teknik och matematikutbildning (STEM). Fältet fokuserar på hur digitaliseringsprocesser kan implementeras på hållbara och ansvarsfulla sätt.


Masterprogrammet i Learning, Digitalization, and Sustainability fokuserar på globala perspektiv och strategier för hållbar utveckling av utbildning i ett samhälle präglat av ständigt ökande digitalisering och mediegenomslag. Idag förändras utbildning snabbt på grund av ett mer digitaliserat och globalt samhälle med en intensifierad EdTech marknad, med datafiering av individers lärandeaktiviteter och -praktiker, med nya digitala redskap, såväl som nya former för ledarskap och implementeringsprocesser. Vi studerar snabba förändringar i sektorn från ett hållbarhetsperspektiv, med syfte att skapa framtidsorienterat lärande av betydelse för kommande generationer. LeaDS-programmet svarar mot ett samhällsbehov av kritiskt och praktiskt tänkande vad gäller förändring och innovation med och genom digitala lösningar grundade i hållbarhet i en rad olika utbildningssammanhang.


Programmet är designat för att utveckla ledare och utbildare med en djup förståelse för lärande och digitaliseringsprocesser i en global och medietät värld, som inkluderar hållbara och framtidsorienterade utvecklingsidéer och strategier på området. I programmet kommer du att utveckla kritiska kompetenser för att kunna forma policy och bidra till förändring och långsiktig påverkan inom lärande, digitalisering och hållbarhet.


Ett akademiskt år omfattar 40 studieveckor fördelat på två terminer. Detta motsvarar 60 högskolepoäng. Varje vecka omfattar 1,5 hp, vilket motsvarar 40 timmar studier. Alla kurser undervisas på engelska. Programmet ges som en ettårig eller tvåårig version. Den senare är en fördjupning av det första året, vilket innebär att alla studenter samläser under det första året.


Masterprogrammet i pedagogik, Learning, Digitalization, and Sustainability (LeaDS) genomförs inom forskningsområdet Social Sciences of Sustainability vid Högskolan för lärande och kommunikation i samarbete med masterprogrammen Sustainable Communication (SusCom) och Sustainable Societies and Social Change (GlobalS).


Under en obligatorisk fem veckor lång studentorganiserad praktik arbetar studenten med en implementationsprocess uttänkt under utbildningen. Växande erfarenhet skapar möjlighet för att applicera kunskap och utvecklas vidare. Omgivande kurser fokuserar på specifika aspekter av lärande, digitalisering och hållbarhet och ger möjlighet att öka och fördjupa de erfarenheter praktiken ger, till exempel samarbetsmetoder som spänner över olika expertområden och yrkesroller inom en organisation, vilket innefattar kommunikationsverktyg och ledarskapsförmåga.

Under den tredje terminen (22,5 hp) kommer du att ha möjlighet att välja att sätta samman din egen kombination av kurser utifrån ett antal valbara samhällsvetenskapligt inriktade kurser vid Jönköping University, andra svenska lärosäten eller vid utländska universitet efter överenskommelse med programansvarig.

Efter avslutad utbildning har du slutfört din egen masteruppsats och är redo för kvalificerade arbetsuppgifter i olika sektorer där utvecklingsstrategier inom utbildningsdesign står i fokus. Du kommer även att vara redo för forskarstudier i pedagogik med fokus på digitalisering och hållbarhet. Programmet knyts specifikt till Högskolan för lärande och kommunikation/Jönköping Universitys internationella och

dynamiska forskningsmiljö inom digitalisering och lärande som samarbetar i en grupp av nio nationella lärosäten i Sverige med partners utomlands.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Helfart
Ort: Ortsoberoende
Studieform: Program via nätet
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: The applicant must hold the minimum of a bachelor’s degree (i.e. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) with at least 90 credits in education or social science including independent work, i.e., a thesis or the equivalent. English proficiency is required.

LeaDS - Learning, Digitalization, and Sustainability (One Year)

Omfattning: 60 hp
Anmälningskod: HJ-MS198
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet pedagogik inriktning lärande och digitalisering

LeaDS - Learning, Digitalization, and Sustainability (Two Years)

Omfattning: 120 hp
Anmälningskod: HJ-MS197
Examen: Filosofie masterexamen med huvudområdet pedagogik inriktning lärande och digitalisering

År 1

Social Sciences of Sustainability 5 credits

Sustainability, Digitalization, and Learning, 2.5 credits

The Global Teacher, 7.5 credits

Digitalization and Implementation Processes in School I, 7.5 credits

Social Justice, 7.5 credits


Research Methods 1 in Learning, Digitalization, and Sustainability, 7.5 credits

Digitalization and Implementation Processes in School II, 7.5 credits

Individual Literature Course, 7.5 credits

Master Thesis in Learning, Digitalization, and Sustainability, 30 credits, Module 1 7.5 credits

År 2

Sustainable Leadership in a Digital Age, 7.5 credits

Elective courses 22.5 credits (after agreement with programme director), or

Studies at other university 22.5 credits (after agreement with programme director)


Research Methods 2 in Learning, Digitalization, and Sustainability, 7.5 credits

Master Thesis in Learning, Digitalization, and Sustainability, 30 credits, Module 2 22.5 credits

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetslektor i litteraturvetenskap
  • Högskolan för lärande och kommunikation