Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap., 60 hp

Översikt

Utbildningen inom magisterprogrammet ger dig tillfälle att fördjupa dina kunskaper samt visa insikt i aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten inom oral hälsovetenskap såväl teoretiskt som metodologiskt. Kurserna på avancerad nivå ger värdefull kunskap för att kritiskt och systematiskt kunna integrera teori och evidens inom oral hälsovetenskap för att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer.

 

Vidare ges du möjlighet i utbildningen att göra bedömningar och prioritera munhälsorelaterade åtgärder med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. I syfte att tillgodogöra sig kunskap om andra huvudområden inom hälsa-och välfärd bedrivs därför de flesta kurserna helt eller delvis i samverkan med andra professioner. Kurserna är huvudsakligen webbaserade.

Magisterprogrammet leder fram till Filosofie Magisterexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap. Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudämnet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om 15hp eller motsvarande examen.

 

Vidareutbildning

Vid Hälsohögskolan finns möjlighet till fortsatta studier på forskarutbildningsnivå inom Handikappvetenskap, Hälsa och vårdvetenskap samt Välfärd och socialvetenskap.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Halvfart
Ort: Jönköping
Studieform: Program via nätet
Programstart: Hösten 2024
Urval: Avancerad nivå. Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i oral hälsovetenskap eller tandhygienistexamen, 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp, eller motsvarande.
Anmälningskod: HJ-MS107
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap.

Obs! Preliminär kurslista.

 

År 1

Co-production in Health and Welfare, 7.5 credits (kurs i huvudämnet 7,5 hp
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 15 hp , (samläses med andra program)

 

Klinisk forskning med inriktning oral hälsa (valbar, samläses med andra program) 7,5 hp
Teamsamverkan i en föränderlig organisation (valbar, samläses med andra program) 7,5 hp


År 2

Åldrande och hälsa (valbar, samläses med andra program) 7,5 hp
Evidensbasering inom hälsa och välfärd (kurs i huvudämnet, samläses med andra program) 7,5 hp
Oral hälsa, examensarbete (kurs i huvudämnet) 15 hp

 

Kurserna som ingår i magisterexamen kan också sökas som fristående kurser

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Docent oral hälsovetenskap
  • Hälsohögskolan