Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-15
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap., 60 hp

Utbildningen inom magisterprogrammet ger dig tillfälle att fördjupa dina kunskaper samt visa insikt i aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten inom oral hälsovetenskap såväl teoretiskt som metodologiskt. Kurserna på avancerad nivå ger värdefull kunskap för att kritiskt och systematiskt kunna integrera teori och evidens inom oral hälsovetenskap för att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer.

 

Vidare ges du möjlighet i utbildningen att göra bedömningar och prioritera munhälsorelaterade åtgärder med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. I syfte att tillgodogöra sig kunskap om andra huvudområden inom hälsa-och välfärd bedrivs därför de flesta kurserna helt eller delvis i samverkan med andra professioner. Kurserna är huvudsakligen webbaserade.

Magisterprogrammet leder fram till Filosofie Magisterexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap. Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudämnet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om 15hp eller motsvarande examen.

 

Vidareutbildning

Vid Hälsohögskolan finns möjlighet till fortsatta studier på forskarutbildningsnivå inom Handikappvetenskap, Hälsa och vårdvetenskap samt Välfärd och socialvetenskap.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Halvfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i oral hälsovetenskap eller tandhygienistexamen, 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp, eller motsvarande.
Anmälningskod: HJ-MS107
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap.

Obs! Preliminär kurslista.

 

År 1

Co-production in Health and Welfare, 7.5 credits (kurs i huvudämnet 7,5 hp
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 15 hp , (samläses med andra program)
Teamsamverkan i en föränderlig organisation (valbar, samläses med andra program) 7,5 hp


År 2

Åldrande och hälsa (valbar, samläses med andra program) 7,5 hp
Evidensbasering inom hälsa och välfärd (kurs i huvudämnet, samläses med andra program) 7,5 hp
Oral hälsa, examensarbete I (kurs i huvudämnet) 15 hp

Kurserna som ingår i magisterexamen kan också sökas som fristående kurser

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetslektor oral hälsovetenskap Programansvarig oral hälsovetenskap
  • Hälsohögskolan