PREVJU - EN FÖRHANDSVISNING

För dig som sökt en utbildning. Välkommen på förhandstitt hos oss lördag 25 maj.

Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap inriktning klinisk fysiologi., 60 hp

Vi erbjuder en utbildningsplan med ett kurspaket som leder fram till magisterexamen. Inriktningsspecifika kurser inom ultraljud och arbetsfysiologi kan bidra till att bredda dina metodkunskaper om du inte har dessa färdigheter sedan tidigare, alternativt kan andra kurser bedömas för ev. tillgodoräknande.

 

Programmet går på halvfart och ger dig avancerade kunskaper inom huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap. Programmet fördjupar din förståelse inom evidensbasering och kvalitetssäkring inom klinisk diagnostik. Under utbildningen får du analysera, bedöma och hantera evidens, kvalitetsfrågor, komplexa företeelser, frågeställningar och situationer i praktisk verksamhet samt forsknings- och utvecklingsarbete. Du kommer att läsa en vetenskaplig metodkurs och en kurs i handledning av studenter i verksamhetsförlags utbildning. Några av kurserna läser du tillsammans med kurskamrater från andra professioner.

 

Uppgifter genomförs i grupp eller individuellt med stöd av litteratur, föreläsningar och seminarier. Din examination sker huvudsakligen genom tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och/eller seminarier. Avslutningsvis väljer du själv ämnet för ditt examensarbete och genomför det under handledning.

Utbildningen är uppbyggd som distansutbildning, vilket ger en ökad flexibilitet för dig som student. Studier förväntas genomföras på hemorten under dagtid via digitala hjälpmedel såsom den nätbaserade lärplattformen Canvas och Zoom. Det innebär att du kommer deltaga i interaktiva lärtillfällen såsom föreläsningar, workshops och seminarier online.

För att delta i distansutbildningen behöver du tillgång till en dator med headset och webbkamera samt en stabil internetuppkoppling.

 

Utbildningen inkluderar också obligatoriska dagar på Hälsohögskolan i Jönköping där antal obligatoriska träffar kommer att variera mellan kurs och termin. På de fysiska träffarna är fokus på praktisk träning, laborationer och examinerande moment. Det kan vara enstaka dagar eller flera dagar i rad. Ungefärligt antal tillfällen på Hälsohögskolan i Jönköping är ca 3-5 tillfällen per termin (1-2 dagar per tillfälle). Boende och resor i samband med campusträffar ordnas och bekostas av studenten.

Programmet ger dig en Filosofie magisterexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap, inriktning klinisk fysiologi. Magisterexamen får du efter att du fullgjort kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap. Utöver det krävs också ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp.

 

Magisterexamen ger behörighet till studier på forskarutbildningsnivå.

 

Det råder stor brist på biomedicinska analytiker med inriktning klinisk fysiologi, och med en magisterexamen ökar du din attraktion på arbetsmarknaden ytterligare och gör dig förberedd för uppdrag som metodansvarig, projektmedarbetare, andra avancerade arbetsuppgifter eller doktorandstudier.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Halvfart
Ort: Jönköping
Studieform: Program via nätet
Programstart: Hösten 2024
Urval: Avancerad nivå. Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt biomedicinsk analytikerexamen eller kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, om minst 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp, eller motsvarande.
Anmälningskod: HJ-MS208
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap inriktning klinisk fysiologi.
Tuition fee: Studieavgift första terminen: 30000 SEK
Studieavgift: 120000 SEK

Tuition fees do NOT apply for EU/EEA citizens or exchange students

År 1

Kvalitetssäkring inom klinisk diagnostik 7,5 hp

Evidensbasering inom klinisk diagnostik 7,5 hp

Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp

Ultraljudsdiagnostik 7,5 hp

 

År 2

Arbetsfysiologi och fysisk aktivitet 7,5 hp

Valbar kurs: Vetenskapsteori, inriktning kvalitativ metod 7,5 hp eller Vetenskapsteori, inriktning kvantitativ metod 7,5 hp

Examensarbete 15 hp

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetslektor Biomedicin
  • Hälsohögskolan