Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap inriktning laboratoriemedicin, 60 hp

Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap, inriktning laboratoriemedicin vänder sig till dig som är utbildad biomedicinsk analytiker eller verksam inom det laboratoriemedicinska fältet och vill vidareutbilda dig.

 

Utbildningen fokuserar på praktiska färdigheter genom avancerat laboratoriearbete och klinisk träning för att rusta dig för verkliga utmaningar. Programmet inkluderar kurser inom evidensbaserad praxis och kvalitetssäkring inom klinisk diagnostik. Du kommer att analysera och hantera evidens, kvalitetsfrågor och genomföra forsknings- och utvecklingsarbete. En vetenskaplig metodkurs och en handledningskurs för studenter i verksamhetsförlagd utbildning ingår också.

 

En del av kurserna genomförs med studenter från andra professioner. Programmet är flexibelt och möjliggör kombination av kliniskt arbete med studier.


Utbildningen är till viss del uppbyggd som distansutbildning, vilket ger en ökad flexibilitet för dig som student. Studier förväntas, i de kurser som ges på distans, att genomföras på hemorten under dagtid via digitala hjälpmedel såsom den nätbaserade lärplattformen Canvas och Zoom. Det innebär att du kommer deltaga i interaktiva lärtillfällen såsom föreläsningar, workshops och seminarier online.

För att delta i distansutbildningen behöver du tillgång till en dator med headset och webbkamera samt en stabil internetuppkoppling.

 

De distansbaserade kurserna inkluderar också obligatoriska dagar på Hälsohögskolan i Jönköping där antal obligatoriska träffar kommer att variera mellan kurs och termin. På de fysiska träffarna är fokus på praktisk träning, laborationer och examinerande moment. Det kan vara enstaka dagar eller flera dagar i rad. Boende och resor i samband med campusträffar ordnas och bekostas av studenten.

Utbildningen leder till Filosofie magisterexamen med huvudområde biomedicinsk laboratorievetenskap inriktning laboratoriemedicin. Magisterexamen får du efter att du fullgjort kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap. Utöver det krävs också ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp.

 

Magisterexamen ger behörighet till studier på forskarutbildningsnivå.

 

På grund av stora pensionsavgångar inom området, råder en stor brist på biomedicinska analytiker med inriktning laboratoriemedicin och med en magisterexamen ökar du din attraktion på arbetsmarknaden ytterligare och gör dig förberedd för uppdrag som metodansvarig, projektmedarbetare, andra avancerade arbetsuppgifter eller doktorandstudier.


Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Halvfart
Ort: Jönköping
Studieform: Program via nätet
Programstart: Hösten 2024
Urval: Avancerad nivå. Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt biomedicinsk analytikerexamen eller kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, om minst 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp, eller motsvarande.
Anmälningskod: HJ-52551
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap inriktning laboratoriemedicin
Tuition fee: Studieavgift första terminen: 30000 SEK
Studieavgift: 120000 SEK

Tuition fees do NOT apply for EU/EEA citizens or exchange students

År 1

Kvalitetssäkring inom klinisk diagnostik 7,5 hp

Evidensbasering inom klinisk diagnostik 7,5 hp

Avancerad laboratoriemetodik I 7,5 hp

Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp

 

År 2

Avancerad laboratoriemetodik II 7,5 hp

Vetenskapsteori, inriktning kvantitativ metod 7,5hp

Examensarbete 15hp

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetslektor Biomedicin
  • Hälsohögskolan