Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet radiografi, 60 hp

Programmet går på halvfart och ger dig avancerade kunskaper inom radiografi. Programmet fördjupar din förståelse inom konventionell röntgen genom två kurser i diagnostisk bildgranskning med inriktning mot det perifera skelettet respektive det pediatriska skelettet. Även fördjupning inom evidensbasering och kvalitetssäkring inom klinisk diagnostik ingår i programmet. Under utbildningen får du analysera, bedöma och hantera evidens, kvalitetsfrågor, komplexa företeelser, frågeställningar och situationer i praktisk verksamhet samt forsknings- och utvecklingsarbete. Du kommer att läsa en vetenskaplig metodkurs och en kurs i handledning av studenter i verksamhetsförlags utbildning. Några av kurserna läser du tillsammans med kurskamrater från andra professioner.

 

Vi erbjuder en utbildningsplan med ett kurspaket som leder fram till magisterexamen. Andra kurser, till exempel fördjupning inom datortomografi eller magnetresonanstomografi, kan bedömas för ev. tillgodoräknande inom ramen för programmet.

 

Uppgifter genomförs i grupp eller individuellt med stöd av litteratur, föreläsningar och seminarier. Din examination sker huvudsakligen genom tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och/eller seminarier. Avslutningsvis väljer du själv ämnet för ditt examensarbete och genomför det under handledning.

Utbildningen är uppbyggd som distansutbildning, vilket ger en ökad flexibilitet för dig som student. Studier förväntas genomföras på hemorten under dagtid via digitala hjälpmedel såsom den nätbaserade lärplattformen Canvas och Zoom. Det innebär att du kommer deltaga i interaktiva lärtillfällen såsom föreläsningar, workshops och seminarier online.

För att delta i distansutbildningen behöver du tillgång till en dator med headset och webbkamera samt en stabil internetuppkoppling.

 

Utbildningen inkluderar också obligatoriska dagar på Hälsohögskolan i Jönköping där antal obligatoriska träffar kommer att variera mellan kurs och termin. På de fysiska träffarna är fokus på praktisk träning, laborationer och examinerande moment. Det kan vara enstaka dagar eller flera dagar i rad. Ungefärligt antal tillfällen på Hälsohögskolan i Jönköping är ca 3-5 tillfällen per termin (1-3 dagar per tillfälle). Boende och resor i samband med campusträffar ordnas och bekostas av studenten.

Programmet ger dig en Filosofie magisterexamen inom radiografi. Magisterexamen får du efter att du fullgjort kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudämnet. Utöver det krävs också ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp.

 

Magisterexamen ger behörighet till studier på forskarutbildningsnivå.

 

Det råder stor brist på röntgensjuksköterskor, och med en magisterexamen ökar du din attraktion på arbetsmarknaden ytterligare och gör dig förberedd för uppdrag som metodansvarig, projektmedarbetare eller andra avancerade arbetsuppgifter.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Halvfart
Ort: Jönköping
Studieform: Program via nätet
Programstart: Hösten 2024
Urval: Avancerad nivå.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt röntgensjuksköterskeexamen om 180 hp eller lägst kandidatexamen i radiografi inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp, eller motsvarande.
Anmälningskod: HJ-MS207
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet radiografi
Tuition fee: Studieavgift första terminen: 30000 SEK
Studieavgift: 120000 SEK

Tuition fees do NOT apply for EU/EEA citizens or exchange students

År 1

Kvalitetssäkring inom klinisk diagnostik 7,5 hp

Evidensbasering inom klinisk diagnostik 7,5 hp

Diagnostisk granskning av det perifera skelettet vid konventionell röntgen 7,5 hp

Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp

 

År 2

Diagnostisk granskning av det pediatriska skelettet vid konventionell röntgen 7,5 hp

Valbar kurs: Vetenskapsteori, inriktning kvalitativ metod 7,5 hp eller Vetenskapsteori, inriktning kvantitativ metod 7,5 hp

Examensarbete 15 hp

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetslektor medicinsk teknik
  • Hälsohögskolan