Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Masterexamen med huvudområdet produktutveckling inriktning hjälpmedelsteknik, 120 hp
Till ansökan

Översikt

Programmet syftar till att ge kunskaper och färdigheter relaterade till produktutveckling, design och tillverkning och är särskilt inriktat på att förbereda studenterna för en karriär inom sektorn hjälpmedelsteknik.

 

Utvecklingen av hjälpmedelsteknik kräver en unik kombination av medicinsk och teknisk kunskap. Programmet är därför öppet för studenter med bakgrund inom proteser och ortoser eller maskinteknik.

 

Grundläggande för MASTech–programmet är att studenter ska ha möjlighet att knyta an teori med praktiskt utförande. Studenterna kommer således att behöva genomföra ett antal projekt gällande problem som har identifierats av branschpartners, samt en näringslivsförlagd kurs.

 

All undervisning och examination sker på engelska. Alla kurser utvärderas separat genom ett brett urval av bedömningsmetoder så som muntliga presentationer, rapporter, projekt och skrivna examinationer. Under en och samma kurs kan en eller flera av metoderna användas för utvärdering.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 120 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Urval: Avancerad nivå. Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala.
Examen: Masterexamen med huvudområdet produktutveckling inriktning hjälpmedelsteknik

Master of Product Development – Specialisation in Assistive Technology (MASTech) for Engineers

Anmälningskod: HJ-MS189

Master of Product Development – Specialisation in Assistive Technology (MASTech) for Prosthetist/Orthotists

Anmälningskod: HJ-MS190

Obs! Preliminär kurslista.

 

Semester 1

Students with background in Healthcare

Fundamentals in Assistive Technology 7.5 credits
Introduction to Engineering Sciences – bridging course 15 credits
Product Realisation 7.5 credits

 

Students with a background in Engineering

Fundamentals in Assistive Technology 7.5 credits
Introduction to Medical Sciences – bridging course 15 credits
Product Realisation 7.5 credits


Semester 2

Materials and Production Processes 7.5 credits
Assistive Technology Design 7.5 credits
Co-production in Health and Welfare 7.5 credits
Innovation Project 7.5 credits


Semester 3

Quality Improvement in Health and Engineering 7.5 credits
Management and Innovation in the Health Sector 6 credits
Research Methods and Evidence-based Practice 7.5 credits
Industrial placement 9 credits

 

Semester 4

Master Thesis 30 credits

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetslektor Teknik
  • Hälsohögskolan