Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: 2024-03-15 - 2024-04-15
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi, 60 hp

Översikt

Finansmarknaden är ett av de mest komplexa områdena att studera med tanke på vad som styr den: interaktionen mellan människor, med alla deras uppfattningar och missuppfattningar kring andra människors reaktioner.

 

Det här ettåriga programmet ger dig teoretisk bakgrund och de matematiska och empiriska verktyg som krävs för avancerade finansiella analyser.

 

Programmet syftar till att ge studenter analytiska färdigheter på avancerad nivå, som generellt behövs för att stötta den finansiella verksamheten på företag och finansiella institutioner. Läroplanen är speciellt utformad för att matcha kraven som ställs hos företag på den internationella marknaden och deras behov att ständigt förnya sig och utveckla affärsmiljön.

 

För att du ska få värdefulla karriärsinsikter innehåller kursen såväl praktiska exempel som gästföreläsare från finansbranschen och studiebesök till relevanta organisationer.

 

All undervisning sker på engelska. Eftersom JIBS har ett utbytesprogram innehållandes cirka 180 partneruniversitet och programmet är öppet för studenter från hela världen, har kurserna ett brett deltagande från många olika nationaliteter. Den internationella atmosfären bidrar till bredare perspektiv under diskussionerna i klassrummet.

 

På programmet möter du föreläsare och handledare från en fakultet med stor erfarenhet från finansbranschen och med starka forskningsresultat inom finansiella analysmetoder. JIBS forskar aktivt på områdena internationella finanser, finansiell ekonomi och statistik, bolagsstyrning och tidsserieekonometri. Forskningen har resulterat i ett stort antal publikationer i internationellt kända tidskrifter.

Utbildningen förbereder studenter för roller som kräver en analytisk förmåga på avancerad nivå inom finansiell ekonomi och statistik. Jobben finns framförallt inom den finansiella sektorn men kan också hittas inom både privat och offentlig sektor runt om i världen.

 

Programmet förbereder även studenter för doktorandstudier.

Programmet ges vid Jönköping International Business School
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Urval: Avancerad nivå
Behörighet: The applicant must hold the minimum of a Bachelor’s degree (i.e. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) with at least 90 credits in one (or a combination) of the following areas: business administration, economics, computer engineering, industrial engineering and management, or equivalent. At least 60 credits must be in business administration and 10 credits in statistics, mathematics or econometrics or the equivalent. Proof of English proficiency is required.
Anmälningskod: HJ-MS160
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetslektor företagsekonomi
  • Jönköping International Business School