Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie masterexamen med huvudområde Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd., 120 hp

Översikt

Programmet vänder sig till dig som vill bidra till morgondagens hälsa, vård, omsorg och socialt arbete. Genom utbildningen utvecklar du de kompetenser som krävs för att leda och förbättra framtidens verksamheter. Socialstyrelsens föreskrifter definierar viktiga målområden för hälsa och välfärd, som återspeglas i utbildningens innehåll.

År 1 och år 2 läses på halvfart och år 3 på helfart. De två första åren på halvfart består av teoretiska moment som kopplas till praktisk tillämpning vid deltagarens verksamhet inom hälso- och sjukvård eller socialt arbete. För år 1 är det två campusförlagda dagar per termin. För år 3 är det fyra campusförlagda dagar per termin. Resten av kursdagarna genomförs digitalt.

Masterexamen erhålls genom det tredje året då verksamhetsförlagda studier genomförs på heltid i form av ett praktiskt förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.

Alla förbättringar är förändringar men alla förändringar är inte förbättringar. En övergripande målsättning med denna masterutbildning är att stärka deltagarnas förmåga att genomföra faktiska förändringar som verkligen är förbättringar. Vi lär genom att göra, som case används aktuella utmaningar vid deltagarens verksamhet.

Genom utbildningen utvecklar du de kompetenser som krävs för att leda och förbättra framtidens verksamheter.  En övergripande målsättning med denna masterutbildning är att stärka deltagarnas förmåga att genomföra faktiska förändringar som verkligen är förbättringar. 

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 120 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk:
Studietakt: Halvfart
Ort: Jönköping
Studieform: Program via nätet
Programstart: Hösten 2024
Urval: Avancerad nivå Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala. Gränsen för tillgodoräknande går vid 300 högskolepoäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp i en utbildning inom vård, medicin, teknik eller samhälls-/beteendevetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp eller motsvarande. För sökande med yrkesexamen omfattande lägst 300 hp kan dispens medges från kravet i examensarbete för antagning om den sökande skrivit minst en vetenskaplig artikel som bedöms motsvara kraven för ett examensarbete på kandidatnivå. Dispens kan även medges sökande till det särskilda urvalet, med yrkesexamen omfattande minst 300 hp, som genomför ett examensarbete på kandidatnivå under studietiden. Dessutom krävs 2 års arbetslivserfarenhet.
Anmälningskod: HJ-MS174
Examen: Filosofie masterexamen med huvudområde Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.

Särskilt urval

En del av platserna kommer att tillsättas efter särskilt urval. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande som är särskilt lämpade för ledande arbetsuppgifter. För att få delta i detta urval krävs att den sökande:

  1. Uppfyller behörighetskravet.
  2. Har den sökta utbildningen vid Jönköping University som förstahandsval.
  3. Bedöms vara särskilt lämpad för att leda och driva förändrings- och förbättringsarbete inom hälsa och välfärd.

Vill du delta i det särskilda urvalet skall förutom anmälan till www.antagning.se även en skriftlig ansökan om särskild urvalsprövning skickas till Jönköping University, Antagningsenheten, Box 1026, 551 11 Jönköping. Ansökan skall vara högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag och märkas "Särskilt urval". Till ansökan skall bifogas kopia av anmälan tillsammans med kopior av meriter som åberopas samt särskild avsiktsförklaring enligt blankett nedan.

Blankett för Avsiktsförklaring till särskilt urval

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Avdelningschef
  • Hälsohögskolan