Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 16 mars.

Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: 2024-03-15 - 2024-04-15
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie masterexamen med huvudområdet pedagogik, inriktning socialt hållbart arbetsliv, 120 hp

I en värld som ständigt förändras står dagens arbetsliv inför spännande utmaningar. Digitalisering och globalisering skapar nya vägar för hur vi arbetar och samverkar. I denna snabba förändring är kontinuerligt lärande nyckeln till att skapa jämlika och inkluderande arbetsmiljöer där människor trivs och utvecklas. Ledarskap och strategier behöver anpassas för att stödja individers karriärutveckling och livslånga lärande.


Programmet riktar sig till dig med en kandidatexamen i pedagogik eller inom det samhällsvetenskapliga området med arbetslivserfarenhet från, eller intresse för arbete inom HR, ledarskap eller karriärvägledning. Utbildningen fokuserar på social hållbarhet och det gemensamma ansvaret mellan utbildning och arbetsliv för att skapa en hållbar framtid. Genom samarbete kan vi forma en framtid där alla parter bidrar till långsiktigt hållbara arbetsmiljöer.


Programmet täcker ämnen som arbetslivets förändring, karriärvägledning, lärande, nyskapande ledarskap och etik. Vi utforskar hur vi formar morgondagens rättvisa och socialt hållbara arbetsplatser genom att undersöka olika aktörers förutsättningar, roller och bidrag. Du kommer att lära dig att designa för/ utforma lärande som främjar rättvisa och social hållbarhet och få en djupare förståelse för lärandets innehåll och dess betydelse i olika sammanhang.


Programmet är utformat för dig som är intresserad av att utveckla yrkesverksamma i alla skeden av karriären/arbetslivet oavsett roller och positioner, och som vill främja verksamheters arbetssätt för ett social hållbart arbetsliv. Genom att utveckla ditt kritiska tänkande och praktiska färdigheter ger programmet dig de verktyg som krävs för att påverka policys, implementera hållbara strategier och skapa långsiktig förändring i människors professionella vardag.


Mastersprogrammet i Socialt Hållbart Arbetsliv genomförs inom forskningsmiljön Livslångt lärande, vid Högskolan för lärande och kommunikation och baseras på nationell och internationell forskning, relevant för programmets inriktning och innehåll.

Alla kurser i programmet ges på engelska. Du kommer att studera tillsammans med studenter från hela världen med olika akademisk bakgrund.

Efter utbildningen kommer du att ha förbättrad teoretisk och praktisk kunskap för att anta utvecklingsroller på hög nivå i olika sammanhang inom arbetslivet. Efter examen finns även möjlighet för studier på forskarnivå, som leder till en licentiat- eller doktorsexamen. Därmed förbereder programmet både för forskarstudier inom pedagogik/utbildning, och för kvalificerade tjänster inom en rad olika utbildningssektorer.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 120 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: The applicant must hold the minimum of a bachelor’s degree (i.e. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) with at least 90 credits in education or social science including independent work, i.e., a thesis or the equivalent. English proficiency is required.
Anmälningskod: HJ-MS204
Examen: Filosofie masterexamen med huvudområdet pedagogik, inriktning socialt hållbart arbetsliv

År 1

Termin 1

Social sciences of sustainability, 5 hp
Social sustainability in working Life, 2,5 hp (specialisation)
The meaning of work – meaning-making, identity, and learning, 7,5 hp (specialisation)
Meta-critical perspectives on the transformation of working life, 7,5 hp (specialisation)
Leading lifelong learning for sustainable workplaces, 7,5 hp (specialisation)


Termin 2

Research Methods 1 Social Sustainability in Working Life, 7,5 hp (co-reading, common course syllabus)
Individual literature course -systematic literature review, 7,5 hp
Master's Thesis 1 in Education, Social Sustainability in Working Life, 15 hp (for 1-year-students)
Or
Field studies in the world of work, 7,5 hp AND
Master Thesis II in Social Sustainability in Working Life, 30 hp, Module 1, the first 7,5 hp (f 2-year students)


Semester 3

Managing Sustainable Career Development throughout Multi-directional Careers, 7,5 hp
Elective course, 7,5 hp (available on 1 Semester, other Master programmes, SSS environment)
Elective course, 7,5 hp (available on 1 Semester, other Master programmes, SSS environment)
Elective course, 7,5 hp (available on 1 Semester, other Master programmes, SSS environment)


Semester 4

Research Methods II Social Sustainability in Working Life, 7,5 hp (co-reading)
Master’s Thesis II in Social Sustainability in Working Life, Module II, 22,5 hp


Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss