Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Ortsoberoende
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad, 60 hp

Programmet omfattar 60 hp och innehåller både teoretiska och verksamhetsförlagda studier vilka integreras i studieuppgifter och examinationer. Undervisningen är webbaserad med stöd av lärplattformen Canvas. Där finns bl.a. inspelade föreläsningar, möjlighet till informationsöverföring och kommunikation. Upplägget har fokus på självständigt och självstyrt lärande med möjlighet att själv planera sin tid. Utbildningen genomförs som ett program i samverkan mellan Hälsohögskolan i Jönköping (JU), Göteborgs universitet (GU), Högskolan Väst (HV), Högskolan Kristianstad (HKR) och Linnéuniversitetet i Kalmar (Lnu). Programmet genomförs på halvfart.

Som student har du möjlighet att förlägga en del av din VFU-period eller samla in data till din uppsats utomlands.

Internationaliseringen sker även på hemmaplan i möten med utbytesstudenter och gästföreläsare.

Efter utbildningen finns möjlighet till forskarutbildning inom omvårdnad.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Halvfart
Ort: Ortsoberoende
Studieform: Program via nätet
Programstart: Hösten 2024
Urval: Avancerad nivå. Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande samt svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
Anmälningskod: HJ-MS180
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad

Obs! Preliminär kurslista.

 

Omvårdnad, hälsa och livsvillkor hos äldre, 7,5 hp (Hälsohögskolan i Jönköping)

Personcentrerat och familjefokuserat förhållningssätt vid vård av äldre 7,5 hp (Linnéuniversitetet)

Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre 7,5 hp (Högskolan Väst)

Komplexa ohälsotillstånd hos äldre 7,5 hp (Högskolan Väst)

Palliativ vård till äldre personer med komplexa vårdbehov, 7,5 hp (Högskolan Kristianstad)

Organisation, ledning i utveckling med inrktning vård av äldre 7,5 hp (Göteborgs universitet)
Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad med inriktning vård av äldre, 15 hp (Samtliga lärosäten)

 

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss