Översikt

I en tid av klimatförändringar som hotar de livsvillkor vi är beroende av, och där bristande jämställdhet och väpnade konflikter är globala problem, blir behovet av relevant kommunikation kring global hållbarhet allt viktigare.

 

Du studerar förhållandet mellan media och kommunikation och de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet. Utbildningen är nära kopplad till JUs forskningsmiljö, som publicerat i områden som miljökommunikation, global journalistik, transmedia storytelling och kommunikation för utveckling.

 

Programmet erbjuds som 1-årigt (60 hp) och 2-årigt (120 hp). Det senare är en förlängning av det första, vilket innebär att alla studenterna läser tillsammans under det första året.

I programmet ingår 5 veckor praktik. Som student kan du ordna praktikplats själv, men utbildningen har möjlighet att ordna praktikplats via ett nära samarbete med The Climate Counsil i Jönköping, där många företag och organisationer arbetar tillsammans för ett bättre klimat.

Behovet av kommunikationsexperter inom hållbarhet kommer att öka i takt med FNs mål för hållbar utveckling. Med en magisterexamen har du många möjligheter att arbeta inom hållbarhetskommunikation, både globalt och regionalt. Till exempel kan du arbeta som kommunikationsspecialist eller med företagens sociala ansvar. Din roll blir viktig och allt mer relevant. Du som läst det 2-åriga programmet har möjlighet att studera vidare på doktorandnivå.

Obs! Preliminär kurslista.

 

Year 1

Social Sciences of Sustainability 5 credits

Introduction to Sustainable Communication 2.5 credits

Sustainability and Communication 7.5 credits

Media in the Digital Age 7.5 credits
Transmedia Storytelling and Design
7.5 credits


Research Methods 1 7.5 credits
Individual Literature Course
7.5 credits
Master Thesis
30 credits, Module 1 7,5 credits

Work Placement in Sustainable Communication 7,5 credits


Year 2

Globalization and Media 7.5 credits
Communication for Development and Social Change 7.5 credits

Global Crisis Communication 7.5 credits
Global Cultural Studies
7.5 credits


Research Methods 2 7.5 credits
Master Thesis 30 credits, Module 2 22.5 credits

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig