Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Biomedicinsk analytikerexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap, 180 hp

Som biomedicinsk analytiker har du en nyckelroll i vårdkedjan genom din förmåga att utföra, kvalitetssäkra och värdera olika biomedicinska analyser. Analyssvaren ger möjlighet att identifiera allt ifrån infektioner, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, till cancer och genetiska defekter.


Du studerar främst biomedicinsk laboratorievetenskap, både praktiskt och teoretiskt. Bland annat lär du dig olika analys- och mätmetoder inom de olika professionerna. Många av våra laborationer utförs på Länssjukhuset Ryhov, vilket ger en nära kontakt med en eventuellt kommande arbetsplats.


Biomedicinsk analytiker är ett legitimerat yrke, där legitimationen är en garanti för att du är lämplig för yrket och det ansvar det medför. Ungefär 70% av alla diagnoser grundar sig på provsvar och undersökningar som utförs av biomedicinska analytiker.

 

Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

VFU, verksamhetsförlagd utbildning, pågår i 14 v och sträcker sig över hela utbildningen. Du kan göra din VFU i kliniska verksamheter i eller utanför Jönköpings län. En del av laborationerna inom programmet är förlagda till ett nationellt unikt undervisnings- och forskningslaboratorium på Länssjukhuset Ryhov.

 

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del av utbildningarna på Hälsohögskolan vid Jönköping University. Hälsohögskolan toppar dessutom listan över de mest uppskattade VFU-placeringarna bland biomedicinska analytikerstudenter visar en ny undersökning från Vårdförbundet.

Du har möjlighet att förlägga en del av dina studier vid ett av våra partneruniversitet i Danmark, Finland, Norge eller Island. I samband med internationellt utbyte kan vissa kurser vid Hälsohögskolan helt eller delvis ges på engelska.

Arbetsmarknaden är mycket god och prognosen framåt lika så. Som yrkesverksam biomedicinsk analytiker har du en nyckelroll i vårdkedjan genom din förmåga att utföra, kvalitetssäkra och värdera olika biomedicinska analyser.

 

Du kan arbeta regionalt, inom veterinärmedicin eller kriminalteknisk laboratorium. Du är även attraktiv på arbetsmarknaden inom den privata sektorn, till exempel läkemedelsindustrin.

 

För vidare studier finns magister/mastersutbildning. En magisterutbildning inom biomedicinska laboratorievetenskap ger dig ökade möjligheter på arbetsmarknaden och du kan även fortsätta till forskarutbildning.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1 och 1b2, Kemi 2, Matematik 3b eller 3c. Dispens medges från kravet i Biologi 2, Kemi 2. Dock krävs kunskaper motsvarande Biologi 1 och Kemi 1.
Anmälningskod: HJ-52339
Examen: Biomedicinsk analytikerexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt Kemi och mikrobiologi
  • Hälsohögskolan