Nivå: Grund och avancerad
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Som grundskolelärare har du en viktig roll för elevernas framtida utveckling och lärande. Under utbildningen har du nära kontakt med skolvärlden och får ta del av relevant forskning och yrkeskunnande som gör att du i framtiden kan undervisa eleverna på bästa sätt.


Du kommer undervisa i många ämnen. Förutom kunskaper i svenska, matematik och engelska får du fördjupa dig inom antingen samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik eller ett praktiskt/estetiskt ämne, såsom musik, bild eller idrott och hälsa. Du får fördjupade ämneskunskaper och pedagogiska verktyg för att skapa kreativa miljöer med en undervisning som är intresseväckande.


Alla våra utbildningsprogram fokuserar på hållbarhet. Globalisering, klimatfrågor, digitalisering och inkludering i samhället är aspekter av hållbarhet som är centrala i både utbildning och forskning.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Inom alla lärarutbildningar ingår 20 v VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Dessa fördelas på fyra tillfällen och genomförs på utvalda skolor/förskolor, som har en hög andel utbildade handledare. Under VFU kommer du att få vara med vid professionshöjande seminarier där du får dela dina erfarenheter.

Under två tillfällen finns det möjlighet att studera en termin på ett av våra partneruniversitet utomlands. I slutet av utbildningen har du även möjlighet att göra VFU utomlands. Högskolan för lärande och kommunikation värdesätter ett mångkulturellt klassrum och de många aspekter internationella utbyten medför.

Efter utbildningen har du behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4–6. Du har djupgående ämneskunskaper inom svenska, engelska och matematik samt det ämnesområde du fördjupat dig i under utbildningen.


Som grundlärare i årskurs 4-6 har du behörighet att undervisa i flera olika ämnen. Du kan till exempel välja att undervisa i idrott, bild och musik. Det finns en stor brist på lärare i Sverige vilket gör arbetsmarknaden och möjligheterna till arbete efter studierna god.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 240 hp
Nivå: Grund och avancerad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.
Anmälningskod: HJ-52233
Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Obs! Preliminär kurslista.

 

År 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I* 15 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder*
7,5 hp
Lärande och utveckling för grundlärare* 7,5 hp

 

År 1–3 Grundnivå 1 och 2

Engelska I–III för grundlärare 4-6 30 hp
Valbara kurser, 30 hp, ett av följande alternativ:
(Notera: Det valbara ämnet ges under förutsättning att minst 12 studenter har valt ämnet)

  • Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4–6 30 hp
  • Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4–6 30 hp
  • Idrott och hälsa för grundlärare 30 hp
  • Bild för grundlärare 30 hp
  • Musik för grundlärare 30 hp

Svenska I–III för grundlärare 4–6 22,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare 4–6 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare 4–6 7,5 hp
Matematik I–III för grundlärare 4–6 22,5 hp
Självständigt arbete för grundlärare 4–6 15 hp
Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle* 7,5 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4–6*
7,5 hp

 

År 4

Specialpedagogik för grundlärare 4–6* 7,5 hp
Matematik IV för grundlärare 4–6 7,5 hp
Svenska IV för grundlärare 4–6
7,5 hp
Bedömning och betygsättning för grundlärare F–3 och 4–6* 7,5 hp 
Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare 4–6* 15 hp
Examensarbete för grundlärare 4–6
15 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetslektor Didaktik
  • Högskolan för lärande och kommunikation