Nivå: Grund och avancerad
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Översikt

Under de första skolåren läggs grunderna för fortsatt lärande. Som lärare i grundskolan blir du en viktig person i elevernas utveckling. Störst vikt läggs vid läsning och skrivning, men även matematik har en central plats. Förskoleklass utgör en första introduktion till grundskolan genom att förskolans och grundskolans arbetssätt och pedagogik kombineras.


Utbildningen ger dig en helhetssyn på barns lärande, där olika ämnen kan integreras i kreativa och lustfyllda arbetsformer. Under programmet får du nära kontakt med utvalda skolor genom praktiken, och du får ta del av relevant forskning och yrkeskunnande som gör att du som lärare kan undervisa på bästa sätt.


Alla våra utbildningsprogram fokuserar på hållbarhet, globalisering, klimatfrågor, digitalisering, mångfald och inkludering i samhället.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Inom alla lärarutbildningar ingår 20 v VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Dessa fördelas på fyra tillfällen och genomförs på utvalda skolor/förskolor, som har en hög andel utbildade handledare. Under VFU kommer du att få vara med vid professionshöjande seminarier där du får dela dina erfarenheter. 

Under två tillfällen finns det möjlighet att studera en termin på ett av våra partneruniversitet utomlands. I slutet av utbildningen har du även möjlighet att göra VFU utomlands. Högskolan för lärande och kommunikation värdesätter ett mångkulturellt klassrum och de många aspekter internationella utbyten medför.

Som färdig grundlärare i förskoleklass och årskurs 1–3 arbetar du med skolans yngsta barn. Du har djupgående kunskaper om hur barn lär sig att räkna matematik, läsa och skriva. Din kompetens gör att du även får undervisa i engelska, SO, NO och teknik.

 

Arbetsmarknaden för lärare i Sverige är generellt god. Det finns en stor brist på lärare i hela landet och möjligheterna till att få arbete efter studierna är god.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 240 hp
Nivå: Grund och avancerad
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.
Anmälningskod: HJ-52232
Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Obs! Preliminär kurslista.

 

År 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för grundlärare* 10,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare 4,5 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder* 7,5 hp
Lärande och utveckling för grundlärare* 7,5 hp


År 1-3 Grundnivå 1 och 2

Svenska I – Tidigt språkande och meningsskapande för grundlärare F–3 7,5 hp
Samhällsorienterade ämnen för grundlärare F–3
15 hp
Naturorienterade ämnen och teknik I–II för grundlärare F–3
15 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F–3*
7,5 hp
Engelska för grundlärare F–3
15 hp
Matematik I–III för grundlärare F–3
22,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare F–3
7,5 hp
Svenska II för grundlärare F–3
22,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare F–3
7,5 hp
Självständigt arbete för grundlärare F–3
15 hp
Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare F-3 och 4-6* 7,5 hp
Svenska III - kommunikation, flerspråkighet och mångfald för grundlärare F–3
7,5 hp


År 4

Specialpedagogik för grundlärare F–3* 7,5 hp
Matematik IV för grundlärare F–3 7,5 hp
Svenska IV för grundlärare F–3
7,5 hp

Bedömning och betygsättning för grundlärare F–3* 7,5 hp

Utvärdering och utveckling för grundlärare F-3* 4,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare F–3 10,5 hp
Examensarbete för grundlärare F–3 15 hp


* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)

Programöversikt Pdf, 42.7 kB.

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap
  • Högskolan för lärande och kommunikation