Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Som grundlärare i fritidshem har du en viktig uppgift i att stimulera barns lärande och utveckling, huvudsakligen i åldrarna 6–12 år. Programmet utvecklar dina kunskaper i det fritidspedagogiska arbetet och kvalificerar dig till att undervisa i ett praktiskt eller estetiskt ämne. I undervisningen utgår du från elevens och gruppens behov och samverkar med övriga skolan, förskolan och hemmet.


Alla våra utbildningsprogram fokuserar på hållbarhet. Globalisering, klimatfrågor, digitalisering, mångfald och inkludering i samhället är aspekter av hållbarhet som är centrala i både utbildning och forskning.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Inom alla lärarutbildningar ingår 20 v VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Dessa fördelas på fyra tillfällen och genomförs på utvalda skolor/förskolor, som har en hög andel utbildade handledare. Under VFU kommer du att få vara med vid professionshöjande seminarier där du får dela dina erfarenheter.

Under två tillfällen finns det möjlighet att studera en termin på ett av våra partneruniversitet utomlands. I slutet av utbildningen har du även möjlighet att göra VFU utomlands. Högskolan för lärande och kommunikation värdesätter ett mångkulturellt klassrum och de många aspekter internationella utbyten medför.

Din utbildning ger dig huvudsakligen kompetens att undervisa i fritidshem, men även att delta i undervisningen i övriga grundskolan och förskoleklassen. Du har också möjlighet att undervisa årskurs 1–6 i det praktiska/estetiska skolämne som du fördjupat dig i under lärarutbildningen, till exempel idrott, bild eller musik. I ditt uppdrag att utveckla lärande kan du komma att verka både i och utanför skolan i din nya yrkesroll.

 

Arbetsmarknaden är generellt god för grundlärare i fritidshem.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, Matematik 1.
Anmälningskod: HJ-52238
Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Obs! Preliminär kurslista.

 

År 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för grundlärare* 10,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare 4,5 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder* 7,5 hp
Lärande och utveckling för grundlärare* 7,5 hp
Fritidshemmets pedagogiska grunder 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare fritidshem 7,5 hp
Utomhuspedagogik för grundlärare fritidshem 7,5 hp


År 2

Valbart ämne, 30 hp, ett av följande alternativ:
(Notera: Det valbara ämnet ges under förutsättning att minst 12 studenter har valt ämnet).

  • Bild för grundlärare 30 hp
  • Idrott och hälsa för grundlärare 30 hp
  • Musik för grundlärare 30 hp

Bedömning och betygsättning för grundlärare fritidshem* 7,5 hp
Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle
7,5 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
för grundlärare fritidshem* 7,5 hp
Specialpedagogik
för grundlärare fritidshem* 7,5 hp


År 3

Fritidshemmet som praktik för multimodalitet och interkulturalitet 15 hp

Utvärdering och utveckling för grundlärare fritidshem* 4,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare fritidshem 10,5 hp
Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik 7,5 hp
V
erksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare fritidshem 7,5 hp
Examensarbete
för grundlärare fritidshem 15 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetslektor Didaktik
  • Högskolan för lärande och kommunikation