Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, inriktning Husbyggnadsteknik alt. Väg- och vattenbyggnadsteknik, 180 hp

För att förbereda dig för ett efterfrågat yrke på marknaden läser du ämnen inom samhällsplanering, byggteknik, konstruktion, produktion och förvaltning. Detta kompletteras med byggnadsinformationsmodellering där all information samlas i en digital modell som i sin tur används för analyser, simuleringar och presentationer. Du studerar även projektledning, ekonomi och entreprenörskap. Efter första året väljer du mellan inriktningarna Husbyggnadsteknik eller Väg- och vattenbyggnadsteknik.


Du lär dig alla led i en byggnads tillkomst och användning – från utformning och planlösning, konstruktion och produktion till förvaltning. I alla delar är kretsloppstänkande en viktig förutsättning.


Du lär dig utforma, projektera, bygga och förvalta inom denna väg- och vattenbyggnadsteknik. Det kan handla om vägar, broar, vattenförsörjnings- och miljöanläggningar, vattenbyggnader och andra anläggningsbyggnader.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Efter utbildningen kan du arbeta som byggnadsingenjör – ett yrke med stor efterfrågan. Du kan arbeta med projektering inom arkitekt- eller konstruktionsledet, i produktionen på ett entreprenadföretag eller inom förvaltningssektorn samt som konsult.


Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
Anmälningskod: HJ-52515
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, inriktning Husbyggnadsteknik alt. Väg- och vattenbyggnadsteknik

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Tekniklektor
  • Tekniska Högskolan