Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, inriktning Husbyggnadsteknik alt. Väg- och vattenbyggnadsteknik, 180 hp

Översikt

Hus, vägar och broar är komplexa konstruktioner som kräver skickliga ingenjörer vid nybyggnation och underhåll. Det gör att kompetenser med rätt utbildning är efterfrågade på arbetsmarknaden. Efter det första året väljer du mellan inriktningarna Husbyggnadsteknik eller Väg- och vattenbyggnadsteknik.


Under utbildningen lär du dig alla led i ett byggnadsverks tillkomst och användning – från utformning, konstruktion och produktion till förvaltning med fokus på hållbarhet och krets loppstänkande. Du studerar samhällsplanering, byggteknik, konstruktion, produktion och förvaltning samt projektledning, ekonomi och entreprenörskap. Utbildningen omfattar även digital byggnadsinformationsmodellering.


Du som väljer inriktning husbyggnadsteknik kommer att lära dig motsvarande kunskaper om byggnader som bostäder, kontor och offentliga miljöer. Du som väljer inriktning Väg- och vattenbyggnadsteknik lär dig att utforma, projektera, bygga och förvalta anläggningar. Det kan handla om vägar, broar, vattenförsörjnings- och miljöanläggningar. De kurser som ingår i respektive inriktning speglar dessa arbetsuppgifter.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Efter utbildningen kan du arbeta som byggnadsingenjör – ett yrke med stor efterfrågan. Du kan arbeta med projektering inom arkitekt- eller konstruktionsledet, i produktionen på ett entreprenadföretag eller inom förvaltningssektorn samt som konsult.


Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52515
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, inriktning Husbyggnadsteknik alt. Väg- och vattenbyggnadsteknik

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt Byggnadsteknik
  • Tekniska Högskolan