Kompletterande pedagogisk utbildning

Inriktning mot arbete i grundkolan årskurs 7-9 (ett ämne) eller gymnasieskolan (ett ämne) 90 hp

Distansutbildning

Programstart: Vårterminen 2025

Har du redan läst ett ämne på högskola eller universitet som är relevanta undervisningsämnen i grundskolans årskurs 7-9 eller på gymnasiet, kan du efter denna kompletterande utbildning på tre terminer få en ämneslärarexamen. Utbildningen fokuserar på de praktiska delarna av läraryrket och kommer att utveckla din förmåga att undervisa ungdomar i de ämnen du redan behärskar. Från och med vårterminen 2025 startar utbildningen på distans (två fysiska tillfällen per termin). Du kan söka från och med den 15 september. Mer information kommer.

Om du brinner för ett ämne och vill lära dig hur du förmedlar ditt engagemang och dina kunskaper till ungdomar på väg mot vuxenlivet och stödja dem i deras utveckling till självständiga och kritiskt tänkande människor, med en nyfiken på världen och på sina medmänniskor är detta utbildningen för dig.

Genom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) blir du en god och entusiastisk lärare genom att du får fördjupad kontakt med skolans vardag genom den verksamhetsförlagda utbildningen. Utbildningen består av studier i den så kallade utbildningsvetenskapliga kärnan, som innefattar kurser om lärande, utveckling, konflikthantering och ledarskap.

Efter utbildningen har du fått de färdigheter och förmågor som är de redskap du behöver för att bli en bra lärare. I ditt arbete som ämneslärare ansvarar du för undervisningen i det eller de ämnen som inkluderas i din examen. Du arbetar med att inspirera dina elever till fortsatt lärande och stödja dem i deras utveckling in i vuxenvärlden.

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.