Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Industriell organisation och ekonomi, inriktning Logistik och ledning, 180 hp

Översikt

Utbildningen ger dig en god inblick i hur man leder en industriell verksamhet och logistikinriktade aktiviteter. Du kommer bland annat att lära dig om försörjningskedjor, lagerverksamhet, transport, distribution och inköp. Därtill får du värdefull kunskap om IT-lösningar för informationsflöden och finansiella transaktioner.


Du utvecklar din förmåga som ledare genom kurser i entreprenörskap, affärsplanering, industriell ekonomistyrning och kvalitetsledning. Praktiska inslag och kontakt med näringslivet förekommer under hela utbildningen. Praktik och examensarbete är möjligheter för dig att knyta värdefulla kontakter och koppla samman teori och praktik.

Under fjärde terminen har du 7 v NFK, näringslivsförlag kurs. Du kan välja att spendera NFK på valfri ort i Sverige eller utomlands. Genom att komma ut i näringslivet knyter du viktiga kontakter och får möjlighet att omsätta teori till praktik.

Du får möjlighet att läsa en eller två terminer på något av våra partneruniversitet. Du kan även välja att genomföra din praktik eller ditt examensarbete utomlands, antingen på egen hand eller via våra samarbeten med andra högskolor och företag runt om i världen.

Efter utbildningen är du kvalificerad för att jobba med logistik-, produktion- och processutveckling, men även mer operativa tjänster med ansvar för orderhantering, lagerhantering och distribution.


Med relevant yrkeserfarenhet leder utbildningen i många fall till operativa ledarbefattningar, konsulttjänster eller specialiserade projektledarroller. Exempel på arbetsområden är planering och styrning, ledning, produktion, distribution, inköp och utveckling av verksamhet och affärssystem i både privat och offentlig sektor.


Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52201
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Industriell organisation och ekonomi, inriktning Logistik och ledning

Grundläggande fysik 2, 6 hp
Du som inte har läst Fysik 2 / Fysik B på gymnasiet måste läsa Grundläggande fysik 2, 6 hp för att erhålla examen. Denna kurs kan läsas med förhöjd studietakt för att klara examen på tre år eller som en sjunde deltermin. Du som har läst Fysik 2 / Fysik B kan välja bort denna kurs.


Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Tekniklektor Industriell ekonomi
  • Tekniska Högskolan