Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Nässjö
Examen: Högskoleexamen med inriktning mot Produktutveckling med möbeldesign, 120 hp

Översikt

Sverige har en stark position i internationell möbelindustri och med den här utbildningen är du väl förberedd för ett jobb i en dynamisk industri med ett allt starkare fokus på hållbarhet. Programmet betonar samspelet mellan design, marknad, tillverkning, miljö och kvalitet. Utformningen av möbler med hänsyn till en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar utveckling är en viktig del av utbildningen. Utbildningen är förlagd till Campus Nässjö/Träcentrum. .


Programmet förbereder dig för att bli en designmedveten produktutvecklare med hög kompetens inom möbel- och inredningsbranschen. Studierna ger dig kompetensen att designa, konstruera och marknadsföra möbler. Du utvecklar en helhetssyn på designprocessen och djupare kunskap inom möbelkonstruktion, 3D-modellering och hållbar design. Under utbildningen arbetar du med samtliga steg i designprocessen som kreativitet, skisser, CAD, prototyptillverkning och presentation. Du lär dig även visualisera möbler och inredningar och formge marknadsföringsmaterial.


En viktig del av utbildningen är hur möbler kan utformas med hänsyn till en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar utveckling. Med den insikten kan du medverka till att framtidens möbler blir ännu bättre.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Utbildningen gör dig till en designmedveten produktutvecklare eller designer med hög kompetens inom möbel- och inredningsbranschen. Du kan välja att jobba inom många olika områden relaterade till design, utveckling, konstruktion eller visualisering.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 120 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Nässjö
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Anmälningskod: HJ-52182
Examen: Högskoleexamen med inriktning mot Produktutveckling med möbeldesign

Pinnstolsprincipen


 

Årets möbelmässeprojekt tar sin utgångspunkt i den enklaste och mest ursprungliga av möbeltyper – pinnstolen. Projektet har gjorts i en av programmets kurser; Möbeldesign 2 i årskurs 2 där studenterna i fem grupper designat och prototypat 5 olika möbler utifrån pinnstolsprincipen.

 

Enkla sittplatser i form av ett trästycke med infästa ben har funnits över hela världen i tusentals år. De var till en början pallar som så småningom försågs med ett enkelt ryggstöd för att i någon mån höja komforten.
Denna möbeltyp har sedan utvecklats till en rik flora av raffinerade, välarbetade och uttrycksfulla skapelser för vitt skilda miljöer och användningsområden. Vad är då en pinnstol? I det svenska standardverket Nationalencyklopedin definieras pinnstolen så här:

 

"Stol uppbyggd av svarvade pinnar som är intappade i en massiv kraftig träsits, i nutida språkbruk främst avseende en från windsorstolen utgående stol med svängt ryggöverstycke och sadelsits."

 

Detta är en mycket snäv definition som utesluter många av de möbler som finns idag och som
anses vara pinnstolar, trots att de varken har svarvade pinnar, svängt ryggöverstycke eller
sadelsits. Det vi utgått från i denna uppgift är konstruktionen, pinnstolsprincipen:

 

En stol med ben och ryggstöd som utgår från sitsen. Sitsen är alltså den sammanhållande delen i
konstruktionen.

Projektet visar på Stockholm Furniture Fair 2024 6-10 februari 2024 och under Milano Design week 16-20 april.

 

Bilderna är tagna på Nesto Möbels (tidigare Nässjö Pinnstolsfabrik) gamla industrilokaler. Nesto Möbel/Nässjö Pinnstolsfabrik (1982-1992) var en av av Sveriges äldsta och största tillverkare av pinnstolar. Foton: Patrik Svedberg.

 

 

 

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt produktutveckling
  • Tekniska Högskolan