Behandlingspedagog - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Yh-utbildning som kombinerar teori och praktik – i samarbete med branschen. 2 år, 400 Yhp

Studieort: Eksjö

Programstart: Hösten 2020

Som utbildad behandlingspedagog med specialkompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har du ett brett arbetsfält. Du kan bland annat söka jobb inom kommun, skolverksamhet, särskilda boenden, hos kriminalvården eller statliga och privata behandlingsverksamheter.

Den här utbildningen har tagits fram av Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping i nära dialog med representanter från berörda verksamheter. Den riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta med människor med funktionsnedsättningar inom det neuropsykiatriska området. Med rätt kunskap och förhållningssätt kan du hjälpa dem att utvecklas, se till deras resurser och ge dem möjligheter att växa som individer. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom bland annat utvecklingspsykologi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du lär dig att anta ett pedagogiskt och professionellt förhållningssätt i ditt dagliga arbete.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. En stor del av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på en eller flera arbetsplatser. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagningöppnas i nytt fönster.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Campus i12 i centrala Eksjö.

Utbildningen omfattar även praktiska moment i form av praktik (LIA, Lärande i arbete).

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta inom kommun, skolverksamhet, särskilda boenden, inom kriminalvården eller i statliga och privata behandlingsverksamheter.

Omfattning:

80 veckor

Nivå:

Yrkeshögskoleutbildning

Studietakt:

Helfart

Ort:

Eksjö Campus i12

Studieform:

Campusförlagd samt Lärande i arbete (LIA)

Språk:

Svenska

Programstart:

24 Augusti 2020

Sista anmälan:

15 april 2020

Behörighet:

Grundläggande behörighet.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en individuell prövning av dina meriter.

Urval

Särskilt urvalsprov

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Yrkesroll och hälsa 20 Yhp
Utvecklingspsykologi 25 Yhp
Grupper och grupprocesser 25 Yhp
Kommunikation, samtalsmodeller och dokumentation 30 Yhp
Pedagogiskt och professionellt förhållningssätt 1 25 Yhp
Neuropsykiatriska och andra funktionsnedsättningar 1 25 Yhp
Lärande i Arbete (LIA 1) 50 Yhp
Etnicitet, integration och mångfald 25 Yhp
Psykisk hälsa, samsjuklighet och återhämtning 1 25 Yhp
Neuropsykiatriska och andra funktionsnedsättningar 2 50 Yhp
Pedagogiskt och professionellt förhållningssätt 2 50 Yhp
Examensarbete 25 Yhp
Lärande i arbete (LIA 2) 50 Yhp