Byggproduktionsledare, Jönköping

Yh-utbildning som kombinerar teori och praktik – i samarbete med branschen. 2 år, 400 Yhp

Studieort: Jönköping

Programstart: Våren 2020

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Utbildningen till Byggproduktionsledare är en av branschens mest välrenommerade utbildningar och genomförs i mycket nära samarbete med Sveriges Byggindustrier. Alla de stora byggföretagen engagerar sig – både i utbildningens utformning och i din praktik.

Utbildningen vänder sig till dig som har gått gymnasiets byggprogram och har jobbat några år. Det här är en välkänd och mycket omtyckt utbildning som har drivits i sin nuvarande form ända sedan 2007. Utbildningen är utformad så att du kan fortsätta att jobba parallellt med utbildningen. Under en normalvecka tillbringar du en dag i skolan och två dagar i lärande arbete (LIA) ute på företagen, medan två dagar är avsatta till självstudier.

Det omfattande engagemanget från branschen innebär att utbildningen håller en mycket hög kvalitet och möter de kompetensbehov som finns på marknaden just nu. Därför är det lätt att få jobb i din nya roll efter avslutad utbildning.
I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bl a: Asplunds Bygg, Brantås Bygg, NCC, Skanska, PEAB, Ledarna, Jönköpings Läns Byggmästareförening, Sveriges Byggindustrier, Tekniska Högskolan i Jönköping

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke, och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Stora delar av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Utbildningen ger dig god förståelse för byggproduktion och husbyggnads- och anläggningsarbete. Efter avslutade studier kan du jobba som arbetsledare och chef inom byggrelaterade verksamheter.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Läs merLäs mindre

Utbildningsort

Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningssamordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Jönköpings Läns Byggmästareförening och är förlagd till deras lokaler i centrala Jönköpings.

Praktik

Utbildningen omfattar även praktiska moment i form av praktik ute på ett företag (LIA, Lärande i arbete). Du gör din praktik två dagar i veckan under hela utbildningens gång.

Efter utbildning

Efter avslutad utbildning har du kompetensen att söka en tjänst som arbetsledare eller chef inom byggsektorn.

Omfattning:

80 veckor

Nivå:

Yrkeshögskoleutbildning

Studietakt:

Helfart

Ort:

Jönköping

Studieform:

Campusförlagd en dag i veckan, samt Lärande i arbete (LIA)

Språk:

Svenska

Programstart:

13 Januari 2020

Sista anmälan:

15 oktober 2019

Behörighet:

Grundläggande behörighet, samt lägst betyget E (eller motsvarande kunskaper) i:

 • Bygg och anläggning 1, 200p
 • Bygg och anläggning 2, 200p

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan vi göra en individuell prövning av dina meriter.

Urval

Särskilt urvalsprov

Examen

Yrkeshögskoleexamen

 • Betongteknik, 20 Yhp
 • Byggteknik 1, 35 Yhp
 • Byggteknik 2, 25 Yhp
 • Examensarbete, 20 Yhp
 • Installationssamordning, 20 Yhp
 • Intern och extern kommunikation, 35 Yhp
 • Ledarskap, 20 Yhp
 • LIA Ledarskap 1, 30 Yhp
 • LIA Ledarskap 2, 40 Yhp
 • LIA Ledarskap 3, 40 Yhp
 • LIA Ledarskap 4, 40 Yhp
 • Miljö-, bygglagstiftning och kvalitetssäkring, 20 Yhp
 • Produktionsregelverk, 20 Yhp
 • Projekt- och ekonomistyrning, 35 Yhp
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information