Elkraftingenjör

Yh-utbildning som kombinerar teori och praktik – i samarbete med branschen. 2 år, 400 Yhp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Den här utbildningen ger dig kompetens att arbeta som elkraftingenjör och utvecklar dina färdigheter inom projektering, driftplanering och beredning. Du får också gå de kurser som ingår i den allmänna behörigheten för elektriker!

El- och kraftförsörjning är en viktig framtidsfråga för hela samhället.Det innebär att det kommer att finnas stor efterfrågan på kompetenta medarbetare inom området, under lång tid framöver. Som elkraftingenjör är det lätt att få jobb efter examen, med möjlighet att utvecklas vidare i sitt yrke.

Utbildningen har utformats i samarbete med ledande branschföretag för att möta deras behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat AFRY, EON, Jönköpings Energi, Projektengagemang, Projektteknik, Vinnergi, WSP.

Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom elkonstruktioner i CAD, elmaskiner, elkraftsystem högspänning, automatisering och elproduktion. Du kommer att arbeta med avancerade styrsystem och de vanligaste programmeringsspråken. Efter utbildningen kan du jobba som elkraftsingenjör, projektör inom elkraft, driftplanerare, beredare eller driftmaskinist inom elkraft.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningssamordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan Jönköping och är förlagd i Yrkeshögskolan Jönköpings lokaler.

Utbildningen omfattar även praktiska moment i form av praktik ute på ett företag (LIA, Lärande i arbete).

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som elkraftsingenjör, projektör inom elkraft, driftplanerare, beredare eller driftmaskinist inom elkraft.

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 400 hp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Programstart: Hösten 2020
Sista anmälan: 2020-04-15
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Praktisk elllära, 100 poäng med lägst betyg G/E
- Ellära 1, 100 poäng med lägst betyg G/E
eller
- Praktisk ellära, 100 poäng med lägst betyg G/E
- Matematik 2a, 100 poäng med lägst betyg G/E
eller
- Fysik 1, 150 poäng med lägst betyg G/E
- Matematik 2, 100 poäng med lägst betyg G/E
eller motsvarande kunskaper
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Elkraftingenjör.

År 1

Yrkesrollen, ellära samt teknisk matematik 23 Yhp
Regler och standarder 12 Yhp
Elinstallationer i byggnader 40 Yhp
Elkonstruktion 25 Yhp
Lärande i arbete 1 36 Yhp
Anläggningar för produktion & överföring av el samt industri 40 Yhp
Elmaskiner - drivsystem 12 Yhp
Projektledning och teknisk engelska 12 Yhp

År 2

Projektering av elkraftsystem 30 Yhp
Lärande i arbete 2 30 Yhp
Övervakning och reläskydd 20
Kvalitet och miljöteknik 20 Yhp
Automatiseringsteknik inom elkraft 24 Yhp
Högspänningsanläggningar 16 Yhp
Lärande i arbete 3 35 Yhp
Examensarbete 25 Yhp