Elkraftingenjör

Yh-utbildning som kombinerar teori och praktik – i samarbete med branschen. 2 år, 400 Yhp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Den här utbildningen ger dig kompetens att arbeta som elkraftingenjör och utvecklar dina färdigheter inom projektering, driftplanering och beredning. Du får också gå de kurser som ingår i den allmänna behörigheten för elektriker!

El- och kraftförsörjning är en viktig framtidsfråga för hela samhället.Det innebär att det kommer att finnas stor efterfrågan på kompetenta medarbetare inom området, under lång tid framöver. Som elkraftingenjör är det lätt att få jobb efter examen, med möjlighet att utvecklas vidare i sitt yrke.

Utbildningen har utformats i samarbete med ledande branschföretag för att möta deras behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat IKKAB, Jönköpings Energi, Projektengagemang, Lustgården, WSP och ÅF.

Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom elkonstruktioner i CAD, elmaskiner, elkraftsystem högspänning, automatisering och elproduktion. Du kommer att arbeta med avancerade styrsystem och de vanligaste programmeringsspråken. Efter utbildningen kan du jobba som elkraftsingenjör, projektör inom elkraft, driftplanerare, beredare eller driftmaskinist inom elkraft.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Läs merLäs mindre

Utbildningsort

Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningssamordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan Jönköping och är förlagd i Yrkeshögskolan Jönköpings lokaler.

Praktik

Utbildningen omfattar även praktiska moment i form av praktik ute på ett företag (LIA, Lärande i arbete).

Efter utbildning

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som elkraftsingenjör, projektör inom elkraft, driftplanerare, beredare eller driftmaskinist inom elkraft.

Omfattning:

80 veckor

Nivå:

Yrkeshögskoleutbildning

Studietakt:

Helfart

Ort:

Jönköping

Studieform:

Campusförlagd samt Lärande i arbete (LIA)

Språk:

Svenska

Programstart:

24 Augusti 2020

Sista anmälan:

15 april 2020

Behörighet:

Grundläggande behörighet, samt minst betyg E (eller motsvarande kunskaper) i:

 • Ellära 1, 100p, eller
 • Fysik 2, 100p

Om du inte uppfyller behörighetskraven har vi möjlighet att göra en individuell prövning av dina meriter.

Urval

Särskilt urvalsprov

Examen

Yrkeshögskoleexamen

 • Yrkesrollen, ellära samt teknisk matematik och engelska, 23 Yhp
 • Elinstallationer i byggnader, 40 Yhp
 • Elkonstruktion, 25 Yhp
 • Automatiseringsteknik inom elkraft, 24 Yhp
 • Lärande i arbete 1, 36 Yhp
 • Elmaskiner - drivsystem, 12 Yhp
 • Regler och standarder, 12 Yhp
 • Högspänningsanläggningar, 16 Yhp
 • Anläggningar för produktion & överföring av el samt industri, 40 Yhp
 • Lärande i arbete 2, 30 Yhp
 • Kvalitet och miljöteknik, 20 Yhp
 • Projektledning samt teknisk engelska, 12 Yhp
 • Projektering av elkraftsystem, 30 Yhp
 • Lärande i arbete 3, 35 Yhp
 • Examensarbete, 25 Yhp
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information