Fältservicetekniker - mobila arbetsmaskiner

Yh-utbildning som kombinerar teori och praktik – i samarbete med branschen. 2 år, 400 Yhp

Studieort: Ljungby

Programstart: Hösten 2020

Satsa på en utbildning som ger dig en spännande framtid med intressanta arbetsuppgifter i Sverige och utomlands. Den här utbildningen är framtagen i samarbete med företagen och gör dig till fullfjädrad servicetekniker med särskild kompetens inom den senaste branschtekniken.

Efter den här utbildningen kan du arbeta som fältservicetekniker över hela världen. I Ljungbyregionen finns några av världens ledande tillverkare av truckar, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och andra specialmaskiner. Vid Utvecklingscentrum för Servicetekniker i Ljungby samarbetar de för att utbilda framtidens fältservicetekniker. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Dasa Control Systems, John Deere Forestry, Lantmännen Maskin /Swecon Anläggningsmaskiner, Linde Material Handling, Maskinleverantörerna, Merlinum Forklift, SP Maskiner, Svetruck och Wirtgen.

Du kommer rakt in i verkligheten med spännande företag, avancerad teknik och stora utmaningar. Det handlar om problemlösning med både hightech och fingerfärdigt mekande. Utbildningen ger dig teoretisk och praktisk kompetens, bland annat inom ellära och hydraulik. Du lär dig att arbeta ute i fält med felsökning, service och reparation av mobila arbetsmaskiner, med den senaste tekniken. Du får bland annat fördjupade kunskaper i maskinteknik, ellära, elektronik, digitalteknik och multiplexteknik. Praktiska delar som svetsning blandas med materialkunskap och IT-hjälpmedel för felsökning. I utbildningen ingår också truckförarutbildning. Efter avslutad utbildning kan du söka jobb som fältservicetekniker inom mobila arbetsmaskiner, med världen som arbetsmarknad.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 30 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Du får också goda möjligheter till sommarjobb och utlandspraktik. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagningöppnas i nytt fönster.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Tekniska Högskolan är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Utvecklingscentrum för Servicetekniker. Utbildningen är förlagd till Högskolecentrum i Ljungby.

Utbildningen omfattar även praktiska moment i form av praktik ute på ett företag (LIA, Lärande i arbete).

Efter avslutad utbildning kan du söka jobb som fältservicetekniker inom mobila arbetsmaskiner.

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Ljungby
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Programstart: Hösten 2020
Sista anmälan: 2020-04-15
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Maskin- och lastbilsteknik - introduktion alt Elektromekanik alt Fordon och redskap alt Teknik 1 med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Fältservicetekniker - mobila arbetsmaskiner

År 1

Fältserviceteknikerns roll, säkerhet och miljö 50 Yhp
Material och svetsteknik 20 Yhp
Lärande i arbete 1 30 Yhp
Maskinteknik mobila arbetsmaskiner 25 Yhp
Maskinelektronik, el och digitalteknik 25 Yhp
Lärande i arbete 2 30 Yhp
Maskinhydraulik 1 20 Yhp

År 2

Företagsekonomi och säkerhet för fältservicetekniker 25 Yhp
Maskinelektronik, elsäkerhetslagstiftning och digitalteknik 20 Yhp
Lärande i arbete 3 30 Yhp
Maskinhydraulik 2 25 Yhp
Maskinstyrsystem 25 Yhp
Telematik 20 Yhp
Lärande i arbete 4 30 Yhp
Examensarbete 25 Yhp