Fastighetsingenjör

Yh-utbildning som kombinerar teori och praktik – i samarbete med branschen. 2 år, 400 Yhp

Studieort: Värnamo

Programstart: Hösten 2020

Som fastighetsingenjör blir du en viktig länk mellan bygg- och fastighetsbranschens många olika aktörer. Den här utbildningen är speciellt framtagen i samarbete med regionens näringsliv och möter företagens behov. Därför är det lätt att få jobb efter examen!

Modern fastighetsförvaltning ställer nya krav på hållbarhet och energieffektivisering. Det innebär att bygg- och fastighetsbranschen måste anlägga ett helhetsperspektiv som omfattar alla byggnadens funktioner när det gäller miljökrav, effektiv energianvändning och funktionalitet för människorna som ska bo och jobba där.

Utbildningen har därför skräddarsytts i samarbete med branschen för att möta företagens behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Bravida, BSV, Energikontor Norra Småland, Eva i Mo, Finnvedsbostäder InPro Installationsconsult, Nivika och Regionfastigheter.

Som fastighetsingenjör får du förståelse för hur olika installationer fungerar tillsammans och hur inomhusmiljön och energiåtgången påverkas. Utbildningen ger dig kunskaper om byggprocessen, hållbart byggande och effektiv energianvändning. Du lär dig att dig att planera och driva optimeringsprojekt av energianvändningen i fastigheter. Du får också kunskap om energi- och miljöpåverkan samt projektledning i själva byggprocessen. Lärarna har mångårig yrkeserfarenhet och utbildningens praktik ger dig värdefulla kontakter med näringslivet redan under studietiden. Efter utbildningen kan du jobba som fastighetsingenjör, energisamordnare, driftingenjör, teknisk förvaltare eller energiexpert, med en djup förståelse för installation, inomhusmiljö och energi.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagningöppnas i nytt fönster.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Campus Värnamo och är förlagd till deras centralt belägna lokaler i Värnamo.

Utbildningen omfattar även praktiska moment i form av praktik ute på ett företag (LIA, Lärande i arbete).

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som energisamordnare, fastighetsingenjör, driftingenjör, fastighetsförvaltare, teknisk förvaltare eller energiexpert.

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Värnamo
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Programstart: Hösten 2020
Sista anmälan: 2020-04-15
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2 med lägst betyget E/3/G.
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Fastighetsingenjör.

År 1

Fastigheter i samhället 50 Yhp
Byggprocessen 20 Yhp
Byggnad – klimatskal 30 Yhp
Juridik, projektledning och beteendefrågor 20 Yhp
Energisystem – miljöpåverkan 30 Yhp
Installationer 25 Yhp
Installationssamordning 25 Yhp

År 2

Energieffektivisering 30 Yhp
Ekonomi – inriktning fastighetsekonomi 20 Yhp
Lärande i arbete 1 50 Yhp
Driftsoptimering 25 Yhp
Examensarbete 25 Yhp
Lärande i arbete 2 50 Yhp