Utbildningen Verktygsteknik - reparation och underhåll inom Nationell Yrkesutbildning förbereder dig för en eftertraktad yrkesroll inom tillverkningsindustrin. Det här är en utbildning för dig som brinner för teknik, har ett öga för detaljer, och vill arbeta med service och underhåll av produktionsverktyg. Utbildningen Verktygsteknik med inriktning på service och underhåll är skräddarsydd för att möta den akuta bristen på kvalificerade verktygstekniker.

 

Genom en blandning av teoretisk undervisning och praktik i nära samarbete med industrin, får du djupgående kunskaper och färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Vårt mål är att du efter examen ska vara redo att bidra till industrins framgång genom att säkerställa att produktionsverktygen alltid är i toppskick.

 

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs i samverkan med Polymercentrum

Utbildningsstart: Oktober 2024

Nivå: Gymnasienivå (SEQF- nivå 4)

Ort: Värnamo och Göteborg

Studietakt: Helfart

Omfattning: 1 år (200 yhp)

Studieform: Bunden, skolförlagd undervisning med praktik

Behörighet:

En person är behörig att antas till utbildningen från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon anses som bosatt i landet enligt 29 kap. 2 § första-tredje styckena skollagen (2010:800) och
   1. har godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper, eller
   2. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Examen:

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss