Process- och automationsingenjör

Yh-utbildning som kombinerar teori och praktik – i samarbete med branschen. 2 år, 400 Yhp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Automatiserade och effektiviserade tillverkningsprocesser är viktigt för att stärka konkurrenskraften hos regionens tillverkningsindustri. Därför är efterfrågan stor på kompetenta medarbetare med insikter i den senaste teknologin. Med den här utbildningen är det lätt att få jobb!

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med det regionala näringslivet. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat 3 Button Group, ABB, AP & T, Detab Automation, Motoman - Yasakawa, NPB och ÅF.

Under utbildningen får du fördjupade kunskaper om process- automationsutveckling inom avancerad tillverkning och lära dig att konstruera nya tillverkningsprocesser. Grunden i utbildningen utgörs av vår populära automations- och robotingenjörsutbildning. Efter examen kommer du att ha specialistkunskaper inom automation, programmering, IT-säkerhet och fjärrstyrning. Du får även kunskaper inom ledarskap, maskinsäkerhet och konstruktion för att kunna arbetsleda andra medarbetare och delta i projektgrupper. Utbildningen sker i en av landets mest välutrustade och moderna robotverkstäder och dina lärare har omfattande branscherfarenhet. Efter utbildningen kan du jobba som process- och automationsingenjör, PLC-, SCADA- samt HMS-programmerare, service- och drifttekniker, eltekniker inom styr- och regler- och instrumentteknik eller som säkerhetsadministratör inom industriell IT.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Utbildningsort

Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan Jönköping och är förlagd till deras lokaler.

Praktik

Utbildningen omfattar även praktiska moment i form av praktik ute på ett företag (LIA, Lärande i arbete).

Efter utbildning

Efter avslutad utbildning har du kompetensen att arbeta som CNC-tekniker, beredare eller produktionstekniker alternativt med installation och service av robotenheter anpassade för CNC-miljöer.

Omfattning:

80 veckor

Nivå:

Yrkeshögskoleutbildning

Studietakt:

Helfart

Ort:

Jönköping

Studieform:

Campusförlagd samt Lärande i arbete (LIA)

Språk:

Svenska

Programstart:

24 Augusti 2020

Sista anmälan:

15 april 2020

Behörighet:

Grundläggande behörighet, samt lägst betyget E (eller motsvarande kunskaper) i:

 • Mekatronik 1, 100p

Om du inte uppfyller behörighetskraven har vi möjlighet att göra en individuell prövning av dina meriter.

Urval

Särskilt urvalsprov

Examen

Yrkeshögskoleexamen

 • Yrkesrollen samt projektledning 25 Yhp
 • Mekatronik 1 25 Yhp
 • Reglerteknik 1 25 Yhp
 • Maskinsäkerhet 25 Yhp
 • Lärande i arbete 1 30 Yhp
 • Elkonstruktion 20 Yhp
 • Robotteknik 20 Yhp
 • Processteknisk matematik 20 Yhp
 • IT-säkerhet 20 Yhp
 • Reglerteknik 2 25 Yhp
 • Lärande i arbete 2 40 Yhp
 • Industriell IT 20 Yhp
 • Mekatronik 2 25 Yhp
 • Styrsystem 25 Yhp
 • Examensarbete 25 Yhp
 • Lärande i arbete 3 30 Yhp
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information