Produktionsutveckling

Yh-utbildning som kombinerar teori och praktik – i samarbete med branschen. 1,5 år, 300 Yhp

Studieort: Jönköping, Värnamo, Nässjö

Programstart: Hösten 2020

För att regionens tillverkningsföretag ska kunna hävda sig i framtiden måste de hela tiden jobba med att utveckla effektivare och mer lönsamma produktionsprocesser. Den här utbildningen ger dig möjlighet att jobba inom ett riktigt framtidsyrke.

Det här är en mycket intressant utbildning för dig som vill vidareutbilda dig och/eller har erfarenhet av att jobba inom branschen, och som vill ha en ny inriktning i din karriär. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Fagerhult, Husqvarna, Nexans, Polymega, Rosti, Skärteknikcentrum, RISE Swerea och Träcentrum. Efter examen kommer du att verka inom ett brett område omfattande kvalitet och hållbar produktion, ledarskap, projektledning, produktionsekonomi samt robotisering och automatisering. Du kommer till exempel att kunna söka tjänster som produktionsledare, produktionsutvecklare, kvalitetstekniker eller produktionstekniker. Under utbildningen får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom effektiv produktion. Fokus ligger på ökad kompetens inom kontinuerligt kvalitetsarbete, LEAN production och produktionsutveckling kopplat till faser, flöden och processer, både teoretiskt och praktiskt. Dessutom lär du dig att behärska berednings-, planerings- och kalkyleringsarbete inom produktionsekonomi och modern automatiserad tillverkning. Efter utbildningen kan du självständigt leda och koordinera utvecklingsprocesser inom produktionsteknisk verksamhet.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen är förlagd till tre olika orter: Campus Värnamo, centralt beläget i Gummifabriken, Nässjöakademin vid Träcentrum i Nässjö samt Yrkeshögskolan Jönköping, vid Bäckadalsgymnasiet. Undervisningen roterar veckovis mellan orterna.

Utbildningen omfattar även praktiska moment i form av praktik ute på ett företag (LIA, Lärande i arbete).

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som produktionsledare, produktionsutvecklare, kvalitetstekniker eller produktionstekniker.

Mer information

Läs mer om utbildningen hos
Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 300 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Programstart: Hösten 2020
Sista anmälan: 2020-04-15
Anmälningskod: HJ-YTJ12
Behörighet: Grundläggande behörighet samt från Teknikprogrammet eller Industritekniska programmet kurserna Industritekniska processer, 100 p, Produktionskunskap 1, 100 p och Produktionsutrustning 1, 100 med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Produktionsutveckling.

Studiegrupp i Värnamo

Ort:

Värnamo

Studiegrupp i Nässjö

Ort:

Nässjö

Projektmetodik och projektstyrning 25 Yhp
Produktionsekonomi 25 Yh-poäng
Lärande i arbete 1 50 Yhp
Ledarskap 25 Yhp
Produktionsutveckling 1 25 Yhp
Kvalitet och hållbar produktion 25 Yhp
Lärande i arbete 2 25 Yhp
Produktionsutveckling 2 25 Yhp
Automatisering och robotisering 25 Yhp
Examensarbete 25 Yhp
LEAN 25 Yhp