Värdeskapande logistik

Yh-utbildning som kombinerar teori och praktik – i samarbete med branschen. 2 år, 400 Yhp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Allt är logistik! Den här utbildningen lär dig att arbeta med effektivisering och anpassning av varuflöden utifrån de förutsättningar som styr internationell handel och e-handel. Jönköpingsregionen är ett av Sveriges logistikcentrum och behovet av arbetskraft är stort – som utbildad logistiker är det lätt att få jobb!

Under utbildningen får du vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper inom logistik. Du lär dig hur man effektiviserar varuflöden samt vilka regler, lagar och avtal som styr internationella transporter, export och import. Efter utbildningen kommer du också att ha kunskapen som krävs för att kunna välja transportalternativ och styra varuflöden, hantera miljökrav och farligt gods. Under utbildningen arbetar du med skarpa projekt. Utbildningen har skräddarsytts i samarbete med branschen för att möta företagens behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Agility, Alfa Quality Moving, Fläktwoods, IKEA DS, Stena Recycling och Logpoint Södra Munksjön. För undervisningen ansvarar erfarna lärare och utbildningen gästas också av föreläsare från branschen.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagningöppnas i nytt fönster.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Läs merLäs mindre

Utbildningsort

Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningssamordnare. Utbildningen genomfrös i samarbete med Yrkeshögskolan Jönköping och är förlagd i Yrkeshögskolan Jönköpings lokaler. Möjlighet finns till studiegrupper i Ljungby, Mariestad och Falköping vid tillräckligt antal sökande.

Praktik

Utbildningen omfattar även praktiska moment i form av praktik ute på ett företag (LIA, Lärande i arbete).

LIA är primärt förlagd till företag i Jönköpingsregionen och vi uppmuntrar studerande att själva söka LIA-plats, särskilt om du bor utanför Jönköping. Mer information och stöd ges efter antagning.

Efter utbildning

Efter avslutad utbildning har du kompetensen att söka en tjänst som logistiker, logistiker för transportplanering, logistikadministratör, transportlogistiker, transportledare, speditör med mera.

Omfattning:

80 veckor

Nivå:

Yrkeshögskoleutbildning

Studietakt:

Helfart

Ort:

Jönköping, med ev. studiegrupper i Ljungby och Falköping

Studieform:

Campusförlagd. Lärande i arbete (LIA).

Språk:

Svenska

Programstart:

24 Augusti 2020

Sista anmälan:

15 april 2020

Behörighet:

Grundläggande behörighet, samt lägst betyg E (eller motsvarande kunskaper) i:

 • Logistik 1, 100p

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en individuell prövning av dina meriter.

Urval

Särskilt urvalsprov

Examen

Yrkeshögskoleexamen

 • Yrkesrollen logistiker samt Projektledning, 25 Yhp
 • Värdeskapande logistik, 25 Yhp
 • Internationell handel och tullhantering, 25 Yhp
 • Lärande i arbete 1, 25 Yhp
 • Inköp & Försäljning, 25 Yhp
 • Värdeskapande logistik och Green Logistics, 25 Yhp
 • Värdeskapande logistik fördjupning, 25 Yhp
 • Ekonomistyrning, 25 Yhp
 • Lärande i arbete 2, 25 Yhp
 • Värdeskapande transportlösningar med IT-verktyg, 25 Yhp
 • Värdeskapande system och kvalitetssäkring, 25 Yhp
 • Branschdokumentation och juridik, 25 Yhp
 • Lärande i arbete 3, 75 Yhp
 • Examensarbete, 25 Yhp
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information