Webbutvecklare .NET

Yh-utbildning som kombinerar teori och praktik – i samarbete med branschen. Distansutbildning 2 år, 400 Yhp

Studieort: Distans (Värnamo)

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Webbutvecklare är ett framtidsyrke och efterfrågan på kompetens är stor! Den här utbildningen ger dig en bred bas med möjlighet att utvecklas vidare i karriären.

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med branschens företag för att matcha marknadens kompetensbehov. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Visma, Dreamgroup, Evry, KEYnet Sweden och Netmine. Du kommer att lära dig att arbeta projektorienterat med den senaste tekniken för att skapa funktionella och dynamiska webbsystem med fokus på säkerhet och kvalitet. Under utbildningen lär du dig att arbeta med moderna webbsystem, deras utveckling och säkerhet. Du designar och bygger webbapplikationer med en testdriven utvecklingsmetodik. Du får också lära dig att använda moderna JavaScript-ramverk och att utveckla avancerade webbsystem med till exempel ASP, .NET och MVC. Du kommer att arbeta projektinriktat med fokus på ett kundorienterat affärstänkande där nytta, kvalitet och säkerhet står i centrum. Det här är en utbildning där du kan jobba med olika idéer samtidigt som du lär dig tekniken. Din framtida yrkesroll kan innehålla uppgifter som att designa och utveckla säkra och skalbara webbtjänster som hämtar data från olika källor. Att skapa webbapplikationer med C# och SQL-server samt att skapa användarvänliga, moderna användargränssnitt med hjälp av HTML5, CSS3 och JavaScript är också möjliga exempel på dina framtida arbetsuppgifter.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagningöppnas i nytt fönster.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Läs merLäs mindre

Utbildningsort

Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Campus Värnamo (Värnamo kommun). Utbildningen är förlagd till Campus Värnamo, centralt beläget i Gummifabriken. Utbildningen sker på distans med träffar i Värnamo några gånger per termin. Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar, övningar och grupparbeten och är baserad på en digital lärplattform.

Praktik

Utbildningen omfattar även praktiska moment i form av praktik ute på ett eller flera företag (LIA, Lärande i arbete).

Efter utbildning

Efter utbildningen kan du arbeta som webbutvecklare, applikationsutvecklare eller systemutvecklare med fokus på .NET och JavaScript. Som webbutvecklare har du också en bra grund att stå på om du vill göra karriär som IT-arkitekt, projektledare, expert på infrastruktur eller verksamhetsutvecklare.

Omfattning:

80 veckor

Nivå:

Yrkeshögskoleutbildning

Studietakt:

Helfart

Ort:

Värnamo

Studieform:

Distansutbildning med regelbundna fysiska träffar på Campus Värnamo

Språk:

Svenska

Programstart:

24 Augusti 2020

Sista anmälan:

15 april 2020

Behörighet:

Grundläggande behörighet, samt lägst betyg E (eller motsvarande kunskaper) i:

 • Matematik 2, 100p och
 • Programmering 1, 100p

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en individuell prövning av dina meriter.

Urval

Särskilt urvalsprov

Examen

Yrkeshögskoleexamen

 • Affärsmannaskap för IT, 25 Yhp
 • Dynamiska Webbsystem 1, 25 Yhp
 • Webbapplikation MVP, 50 Yhp
 • Objektorienterad programmering med C#, 25 Yhp
 • Lärande i arbete 1, 50 Yhp
 • Affärsutveckling för IT, 25 Yhp
 • Dynamiska Webbsystem 2, 25 Yhp
 • Moderna Webbapplikationer, 50 Yhp
 • Webbapplikationer med realtidskommunikation, 50 Yhp
 • Lärande i arbete 2, 50 Yhp
 • Examensarbete, 25 Yhp
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information