PREVJU - EN FÖRHANDSVISNING

För dig som sökt en utbildning. Välkommen på förhandstitt hos oss lördag 25 maj.

Ingen start ht 2024.

Om ansökan till Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljas kommer utbildningen startas ht 2025. .

 

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta kreativt och tekniskt med 3D-modellering, virtuella miljöer, bildskapande, animering och bildbearbetning inom arkitektur, inredning och möbler, formgivning, produktdesign och reklam. Utbildningen ger dig fördjupad teknisk kompetens och grundläggande färdigheter i bildskapande. Du kan jobba med processer och metoder för visualisering av arkitektur, inredning och produktdesign. Du får 2 års heltidsstudier med verktyg och teknik för 3D-modellering, visualisering och animering.


Efter utbildningen kan du jobba på många olika företag och i många roller. Yrket som 3D-artist är kreativt, strukturerat och problemlösningsorienterat. Du kan jobba både självständigt och tillsammans med andra. Du kan arbeta med 3D-grafik i olika skeden i arkitektur-, inrednings- och formgivningsprocesser. Samhällets ökande efterfrågan av bilder kombinerat med digitalisering och teknikutveckling gör att
3D-artister kommer att vara mycket efterfrågade på arbetsmarknaden under lång tid framöver.

 

Utbildningen är utformad i samarbete med branschens företag och med utbildningens ledningsgrupp.
I ledningsgruppen ingår visualiseringsföretag, bildbyråer, arkitektkontor, möbelföretag, småhustillverkare, produktdesignföretag och designstudios. Det ingår representanter från IKEA, Sightline, Zynka/Semren Månsson AB, NY Studio, Hublys, Thule Group, Karema och Visulent.

Utbildningen är projektbaserad och försöker likna verkliga arbetssituationer som du kommer att möta i arbetslivet. Vi gör ett flertal studiebesök och studieresor.


Undervisningen genomförs av yrkesverksamma 3D-artister, arkitekter, konstnärer och fotografer i studiomiljö på Campusi12.


Utbildningen innehåller två praktikperioder (10+10 veckor) på företag i branschen.
Du får inblick i yrkesroll och arbetsprocesser och du kan skapa kontakter.
Efter avslutade studier är du redo för en yrkesroll som starkt efterfrågas av näringslivet.


Utbildningen är kostnadsfri och studerande är berättigade till studiemedel.

 

Jönköping University, Tekniska Högskolan, är ansvarig utbildningsanordnare.
Utbildningen genomförs av Campus i12 på plats i Eksjö.

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

Kurser

 • 3D-modellering och visualisering
 • Animation och rörlig bild
 • Arkitektur, inredning och rum
 • Digital bildhantering och postproduktion
 • Gestaltande programmering
 • Grafisk design och visuell kommunikation
 • Immersiva tekniker (XR)
 • Interaktionsdesign och användarupplevelse
 • Optimering, processer och arbetsflöden
 • Projekt och projektledning
 • Teknik- och verktygsutveckling
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbete 2
 • Examensarbete - 3D-artist Technical - arkitektur, inredning och produktdesign

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss