Ingen start ht 2024.

Om ansökan till Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljas kommer utbildningen startas ht 2025.


Det här är utbildningen för dig som vill skapa bilder, visualiseringar, animeringar och virtuella miljöer av hög konstnärlig kvalitet inom arkitektur, inredning och möbler, formgivning, produktdesign och reklam.


Du får 2 års heltidsstudier med 3D-modellering, bildskapande och animering. Utbildningen kombinerar konstnärliga uttryck med teknisk kompetens och ger dig färdigheter att jobba med fotorealistiska bilder av arkitektur, inredning och produktdesign.


Efter utbildningen kan du jobba på många olika företag och i många roller. Yrket som 3D-artist är konstnärligt samt kreativt och du kan jobba både självständigt och tillsammans med andra. Du kan medverka i, och driva projektprocesser med bildskapande för arkitektur, inredning och produktdesign.
Samhällets ökande efterfrågan av bilder kombinerat med digitalisering och teknikutveckling gör att 3D-artister kommer att vara mycket efterfrågade på arbetsmarknaden under lång tid framöver.

 

Utbildningen är utformad i samarbete med branschens företag och med utbildningens ledningsgrupp.
I ledningsgruppen ingår visualiseringsföretag, bildbyråer, arkitektkontor, möbelföretag, småhustillverkare, produktdesignföretag och designstudios. Det ingår representanter från IKEA, Sightline, Zynka/Semren Månsson AB, NY Studio, Hublys, Thule Group, Karema och Visulent.

Utbildningen är projektbaserad och försöker likna verkliga arbetssituationer som du kommer att möta i arbetslivet. Vi gör ett flertal studiebesök och studieresor.


Undervisningen genomförs av yrkesverksamma 3D-artister, arkitekter, konstnärer och fotografer i studiomiljö på Campusi12.


Utbildningen innehåller två praktikperioder (10+10 veckor) på företag i branschen.
Du får inblick i yrkesroll och arbetsprocesser och du kan skapa kontakter.
Efter avslutade studier är du redo för en yrkesroll som starkt efterfrågas av näringslivet.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

 

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Campus i12 i Eksjö, Eksjö Kommun.

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

År 1

 • Arkitektur, inredning och rum
 • 3D-modellering och visualisering
 • Digital bildhantering och postproduktion
 • Grafisk design och visuell kommunikation
 • Animation och rörlig bild
 • Visualisering av inredning, möbler och produkter
 • Visualisering av arkitektur


År 2

 • Lärande i arbete 2
 • Immersiva upplevelse (XR)
 • Komplexa rum
 • Tävlingar och presentationer
 • Examensarbete - 3D-artist Visual - arkitektur, inredning och produktdesign
 • Lärande i arbete 2

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss