Behandlingspedagog neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en yrkeshögskoleutbildning som har tagits fram av branschen i samarbete med Jönköping University. Med rätt kunskap och förhållningssätt kan du hjälpa människor att utvecklas, se till deras resurser och ge dem möjligheter att växa som individer. För att du ska lyckas krävs en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur du bemöter människor utifrån ett professionellt sätt. Yrket kan vara både krävande och påfrestande samtidigt som det är meningsfull och utvecklande.


Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper om neuropsykiatri, pedagogiskt förhållningssätt, bemötande och kommunikation, behandlingsmetoder och förhållningssätt, etnicitet och integration samt aktuell lagstiftning inom området.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Campus i12 i Eksjö.


Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta inom HVB-hem, statliga institutioner, i kommunal öppenverksamhet eller fältverksamhet, inom kriminalvården, kvinnojourer, hem för personer med trauma samt andra verksamheter inom psykiatrin.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. En stor del av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på en eller flera arbetsplatser. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

År 1

 • Introduktionskurs, behandlingspedagog 20 Yhp
 • LIA I - Lärande i arbete - 5 Yhp
 • Utvecklingspsykologi, standard 20 Yhp
 • NPF, grundkurs 25 Yhp
 • Kommunikation, förhållningssätt och samtalsmodeller 30 Yhp
 • LIA II - Lärande i arbete 60 Yhp
 • Grupprocesser, inriktning behandlingspedagog 20 Yhp
 • Etnicitet, integration, mångfald 20 Yhp


År 2

 • Socialrätt och dokumentation, 15 Yhp
 • Socialt arbete och behandlingsmetoder, 35 Yhp
 • NPF, fördjupning med inriktning behandlingspedagog, 50 Yhp
 • Examensarbete, 25 Yhp
 • Välfärdsteknik och digitalisering med inriktning behandlingspedagog, 20 Yhp
 • LIA III - Lärande i arbete, 55 Yhp

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss