Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2024-09-16 - 2023-10-15
Programstart: Vår 2025
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Byggproduktionsledare, 400 yhp
Till ansökan

Utbildningen genomförs på två orter och du väljer om du vill söka till Jönköping eller Malmö.

 

Efter avslutad utbildning har du kompetensen att söka en tjänst som arbetsledare eller chef inom byggsektorn där du kan ansvara för daglig ledning och samordning av personal i ett byggprojekt. Utbildningen ger dig god förståelse för arbetsuppgifter inom byggproduktion och husbyggnads- och anläggningsarbete och förbereder dig för att ansvara för det operativa genomförandet av ett byggprojekt.


Det omfattande engagemanget från branschen innebär att utbildningen håller en mycket hög kvalitet och möter de kompetensbehov som finns på marknaden just nu. Därför är det lätt att få jobb i din nya roll efter avslutad utbildning.


Alla de stora byggföretagen engagerar sig – både i utbildningens utformning och i din praktik. I utbildningarnas ledningsgrupper ingår representanter för Malmö från bl.a: NCC, PEAB, Byggmästarn i Skåne, NIMAB, Servicekuben och Ledarna samt för Jönköping från bl.a: YLAB, Byggföretagen, Skanska/JLB, Topiro Entreprenad AB, Asplunds Bygg, Jönköpings Läns Byggmästareförening, NCC samt Ledarna.

Logotype PEAB
Logotype Byggmästar´n i Skåne
Logotype Byggmästar´n i Skåne
Logotype NCC
Logotype Skanska
Webbsida Ylab
Webbsida Byggcheferna

Utbildningen vänder sig till dig som har gått gymnasiets byggprogram och har jobbat några år. Det här är en välkänd och mycket omtyckt utbildning som har drivits i sin nuvarande form ända sedan 2007. Utbildningen är utformad så att du kan fortsätta att jobba parallellt med utbildningen. Under en normalvecka tillbringar du en dag i skolan och två dagar i lärande arbete (LIA) ute på företagen, medan två dagar är avsatta till självstudier.


Under utbildningen kommer du att få kunskap om byggprojektets arbetsprocesser och digitala verktyg. Du lär dig om lagar, regler och krav som berör byggprocessen. Aspekter som berör effektivitet och hållbarhetsfrågor behandlas. Du får också del av ledarskaps- och kommunikationsteorier.


Under utbildningen kommer du att lära dig att leda grupper och lösa konflikter. Du får träna på att använda analoga och digitala verktyg för genomförande och uppföljning av byggprojekt.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke, och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Stora delar av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Jönköpings Läns Byggmästareförening och Byggföretagen - Byggbranschens utbildningscenter.


Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Våren 2025
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3
- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3
eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod: HJ-YTM83
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Byggproduktionsledare

Jönköping

Anmälningskod: HJ-YTM83

Malmö

Anmälningskod: HJ-YTM83

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

År 1

 • Byggteknik 1
 • Intern och extern kommunikation
 • Lärande i arbete Ledarskap 1
 • Byggteknik 2
 • Projekt- och ekonomistyrning
 • Lärande i arbete Ledarskap 2

År 2

 • Betongteknik
 • Installationssamordning
 • Lärande i arbete Ledarskap 3
 • Miljö-, bygglagstiftning och kvalitetssäkring
 • Produktionsregelverk
 • Ledarskap
 • Lärande i arbete Ledarskap 4
 • Examensarbete - Byggproduktionsledare

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Jönköping
Peter Karlsson, peter.m.karlsson@ju.se

Telefon: 036-10 1567

Malmö

Melanie Blockley, melanie.blockley@ju.se

Telefon: 040-35 26 51