Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 11 mars.

Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2023-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Elektroniktekniker, 400 yhp

Elektronik finns idag i allting och elektronikbranschen blir alltmer viktig för alla andra branscher och industrier. Som elektroniktekniker får du arbeta självständigt med planering, utveckling och effektivisering av produktion inom elektronik. Arbetsmarknaden är väldigt god för personer med elektronikkompetens och kompetensen är mycket eftertraktad.


Utbildningen ger kompetens inom komponentkännedom, lödning och hantering av ytmonterade och ESD-komponenter, lödcertifikat, felsökning, mätteknik och konstruktion av kretskort. Analog- och digital teknik är en stor del av utbildningen.


Efter utbildningen har du kompetensen att jobba med en rad olika yrken med koppling till elektronik. Till exempel felsökning, reparation, konstruktion av kretskort och produktionsteknik.

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med företag inom tillverkningsindustrin så att den direkt svarar mot branschens kompetensbehov. Den omfattar många praktiska moment där du kommer att få lära dig hur man arbetar som elektroniktekniker. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Saab Avionics, Kitron, Afry, Saab Training och Husqvarna Group.


Logotype Kitron
Logotype SAAB

Utbildningen fokuserar på att ge en tydlig yrkeskompetens och fokuserar såväl på teknik som mer allmän kompetens inom produktionsekonomi, produktionsteknik, design och konstruktion. Efter utbildningen är du rustad för att självständigt bereda och planera produktion av elektroniksystem, självständigt analysera produktionsprocesser, identifiera utvecklingsområden samt planera underhållsaktiviteter för optimering av elektronikproduktion.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan i Jönköping.

 

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2023
Behörighet: Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-YT058
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Elektroniktekniker

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

År 1

 • Elektroniktekniker - Introduktion
 • Produktionsteknik
 • Lödningsteknik
 • Analog och Digital teknik 1
 • Design och konstruktion 1
 • Test 1
 • LIA 1 – Elektroniktekniker


År 2

 • Analog och Digital teknik 2
 • Design och konstruktion 2
 • LIA 2 – Elektroniktekniker
 • Test 2
 • Underhåll och driftsäkerhet
 • Produktionsekonomi
 • LIA 3 - Elektroniktekniker
 • Examensarbete

Kontakta oss