Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2024-03-15 - 2024-04-15
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Elektroniktekniker, 400 yhp

Utbildningsstarten är preliminär och förutsätter att ansökan till Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljas. Definitivt besked om start ges i januari 2024.

 

Elektronik finns idag i allting och elektronikbranschen blir alltmer viktig för alla andra branscher och industrier. Som elektroniktekniker får du arbeta självständigt med planering, utveckling och effektivisering av produktion inom elektronik. Arbetsmarknaden är väldigt god för personer med elektronikkompetens och kompetensen är mycket eftertraktad.


Under utbildningen får du spetskompetens som möjliggör för företag att digitalisera och automatisera sin produktion. Analog- och digital teknik är en stor del av utbildningen.


Efter utbildningen har du kompetensen att jobba med konstruktion, felsökning, testning och produktionssättning av elektroniska komponenter.


Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med företag inom tillverkningsindustrin så att den direkt svarar mot branschens kompetensbehov. Den omfattar många praktiska moment där du kommer att få lära dig hur man arbetar som elektroniktekniker. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Saab Surveillence, Kitron, Afry, Saab Training och Husqvarna Group.


Logotype Kitron
Logotype SAAB

Utbildningen fokuserar på att ge en tydlig yrkeskompetens med fokus på såväl teknik som mer allmän kompetens inom produktionsekonomi, produktionsteknik, design och konstruktion. Efter utbildningen är du rustad för att självständigt bereda och planera produktion av elektroniksystem, självständigt analysera produktionsprocesser, identifiera utvecklingsområden samt planera underhållsaktiviteter för optimering av elektronikproduktion.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan i Jönköping.


Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-YT058
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Elektroniktekniker

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

 • Analog teknik
 • Design och konstruktion 1
 • Design och konstruktion 2
 • Digital teknik 1
 • Digital teknik 2
 • Elektroniktekniker - Introduktion
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbete 2
 • Lärande i arbete 3
 • Lödningsteknik
 • Produktionsekonomi
 • Produktionsteknik
 • Test 1
 • Test 2
 • Underhåll och driftsäkerhet
 • Examensarbete - Elektroniktekniker

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss